Ontolojik Olarak Teknik: Heidegger’de Teknik Ontolojinin Kuruluşu

Author:

Year-Number: 2023-13:2
Number of pages: 156-190
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Heidegger’de teknik ontolojinin kuruluşunun incelenmesi amaçlanmıştır. Heidegger, “Varlık nedir?” sorusunun cevabını özellikle teknik kavramı üzerinden tartışır. Ona göre Aristoteles’ten zamanına kadar teknik kavramının gerçek anlamı unutulmuştur. Bunun üzerine Heidegger, felsefesinin ikinci döneminde teknik meselesine odaklanır. Onda teknik, insanın bilimler sayesinde elde edilen verilerden hareketle çeşitli araç ve gereçler üretmesi değildir, aksine Varlığın gizini-açmasıdır, varolanı görünüşe çıkarmasıdır. Antik tekniğin aksine modern teknik Varlığın gizini-açamamakta ya Varlığın üstünü örtmekte ya da insan ile Varlık arasını perdelemektedir. Heidegger, gizini-açmayı hakikat diye ifade eder. Onda tekniğin; yerine koyma, ikamet etme, düzenleme, depolama, çerçeveleme ve dönemeç olmak üzere altı karakteri vardır. Heidegger’de Varlığın açığa-çıkma tarzı çerçevelemedir. Ama aynı zamanda çerçeveleme, insan eliyle Varlığa saldıran, ona meydan okuyan bir yapıya ve söyleme sahiptir. Çerçevelemenin neden olduğu olumsuz durum ise ancak düşünme sayesinde aniden gerçekleşen dönüş ile ortadan kaldırılabilir. Çünkü Varlık ile insan birbirine aittir. Böylece Heidegger’de teknik, Varlığın gizini-açmasının bir tarzıdır, teknik ontoloji ise Varlığın özünün teknik kavramından hareketle aydınlığa çıkarıldığı özel bir felsefedir.

Keywords

Abstract

This study is intended to analyze the establishment of technical ontology by Heidegger. Heidegger, discusses the answer to the question, “What is Being?”, in particular, on the basis of the concept of technique. According to him, the real meaning of the concept of technique had been forgotten from Aristotle to his time. Thereupon, Heidegger focuses on the issue of technique in the second period of his philosophy. In his opinion, technique is not man’s production of various tools and equipment based on the data obtained through the sciences, on the contrary, it is the unveiling of technical Being, revealing the existing. Unlike the ancient technique, the modern one does not reveal the secret of Being; rather it either covers Being or veils the area between people and Being. Heidegger defines revealing the secret as truth. His definition of technique has six characters: substitution, residence, arrangement, storage, framing and turning. In Heidegger, the revealing style of Being is framing. At the same time, framing has a structure and discourse that attack and challenge Being via human beings. The only way to eliminate the adverse condition caused by framing is the return that takes place all of a sudden thanks to merely reasoning. This is because Being and people belong to one another. Therefore, according to Heidegger, technique is a way of Being to reveal itself, and the technical ontology is a special philosophy through which the essence of Being is revealed based on the concept of technique.

Keywords