The Metaphysics of Knowledge: A Qur'anic Perspective

Author:

Year-Number: 2019-9:3
Number of pages: 573-584
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede insan bilgisinin gerçekte mümkün olduğu düşüncesinden hareketle insan bilgisini mümkün kılan koşulların neler olduğu felsefî sorununu Kur’an’ın meta-epistemolojik sezgilerine referansla yanıtlamaya çalışıyorum. Bunun için, evvela “insan bilgisini mümkün kılan nedir?” sorusunu yanıtlamaya çalışan bazı felsefî yaklaşımları, özellikle de Kant’ın yaklaşımını değerlendikten sonra, benzer bir şekilde, Kur’an’ın Tanrı ve insan ilişkisine dair meta-epistemolojik sezgilerinin insan bilgisinin imkânı sorusuna ışık tutacağını düşünüyorum.

Keywords

Abstract

Granted that human knowledge is, in fact, possible, I attempt to answer the philosophical question i.e., how the metaphysical conditions that make human knowledge possible by reference to the Qur’anic meta-epistemological intuitions. To achieve this, I first examine some philosophical attempts, Kant’s approach, in particular, offering an answer to the question “what makes knowledge possible?” from the transcendental point of view. Then, similarly, I propose that the Qur’anic meta-epistemological intuitions about the relation between human beings and the Divine can shed light on the problem of how human knowledge is, in fact, possible from a Qur'anic perspective.

Keywords