Fleck, Foucault ve Laura’nın Tıp Bilgisinin Modern Bilimin Gelişimine Etkisi Konusundaki Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

Author:

Year-Number: 2023-13:1
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-26 11:57:22.0
Language : null
Konu : Epistemology; Institutionalization of knowledge; Gnoseology
Number of pages: 230-249
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makale, tıbbi bilginin ve onun tarihsel evriminin bilimsel teorinin gelişimini nasıl etkilediği konusunu gündeme getirmektedir. Metodolojik programların yürütülen analizi, bilişsel problemler ile bu problemlerin ortaya çıktıkları ve ele alındıkları tarihsel ve sosyal bağlam arasında yakın bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu bağlantının tıbbi konularla ilgili çalışmalarda en belirgin olması gerçeği, 20. yüzyılın ikinci yarısında bilim teorisini bilimsel araştırmanın tarihsel ve kültürel bağlamını ek olarak giderek daha fazla dikkate almaya yönlendiren şeyin tıbbi nitelikteki araştırmalar olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

The paper raises the issue of how medical knowledge and its historical evolution have affected the development of scientific theory. The conducted analysis of methodological programs demonstrates a close relationship between cognitive problems and the historical and social context in which they emerge and are addressed. The fact that this connection is the most pronounced in works on medical issues suggests that it was the research of medical nature that led the theory of science in the second half of the 20th century to increasingly consider the historical and cultural context of scientific research in addition to epistemological issues.

Keywords