Zollikon Seminerleri Çerçevesinde Heidegger ve Psikanaliz İlişkisi: Varlığa Açıklık Olarak Daseinanalitik

Author :  

Year-Number: 2024-14:2
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-26 02:45:08.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe
Number of pages: 367-390
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Zollikon Seminerleri (1959-1969), Heidegger’in Varlık ve Zaman’ın fenomenolojik ontolojik yaklaşımını, temel kavramlarını ve psikanalize yönelik değerlendirmelerini psikiyatristlere aktardığı uzun soluklu bir programdır. Seminerlerde psikanalizin bilimsel doğasına yönelik fenomenolojik bir eleştiri yanında Heidegger düşüncesi ile psikanaliz arasında bir köprü işlevi gören Ludwig Binswanger ve Medard Boss’un teorileri de bir alternatif olarak sorgulanmıştır.. Bu çalışma, Heidegger fenomenolojisiyle Freud’un psikanalizini temas ettirmenin neden önemli olduğunu ve Heidegger’in psikanalize sunduğu çıkış yolunun karakteristiklerini sorgulama amacındadır. Bu amaçla öncelikle Heidegger’in Freud’un metapsikolojisi ve bilinçdışı teorisine eleştirileri değerlendirilecektir. Daseinanaliz psikoterapi biçimini Varlık ve Zaman’a dayanarak geliştiren Binswanger’la Heidegger’in hesaplaşması da çalışmanın ikinci adımı olacaktır. Son olarak ise Heidegger’in Boss’la düşünsel ve pratikteki ortaklığı sonucu oluşturulan Daseinanalitik teorisinin önerdiği çıkış yolu sunulacaktır. Daseinanalitik teorisindeki otantik varoluş ve varlığa açıklık nosyonlarının gündelik hayatımızdaki düşünsel ve varoluşsal sıkışmaların gevşetilmesinde yapabileceği kılavuzluğun sorgulanması ise çalışmanın temel izleği olacaktır.

Keywords

Abstract

The Zollikon Seminars (1959–1969) was a long-term program in which Heidegger conveyed to psychiatrists the phenomenological ontological approach of Being and Time, its basic concepts, and his evaluation of psychoanalysis. In addition to a phenomenological critique of the scientific nature of psychoanalysis, the theories of Ludwig Binswanger and Medard Boss, who functioned as a bridge between Heidegger's thought and psychoanalysis were also questioned as an alternative. This study aims to question why it is important to bring Heidegger's phenomenology and Freud's psychoanalysis into contact and the characteristics of the way Heidegger offers psychoanalysis. Therefore, Heidegger's criticisms of Freud's metapsychology and theory of the unconscious mind will first be evaluated. Heidegger's reckoning with Binswanger, who developed the psychotherapeutic form of dasein-analysis based on being and time, will be the second step of the study. Finally, the way out proposed by Heidegger's Dasein-analytical Theory, the result of his intellectual and practical partnership with Boss, will be presented. The questioning of the guidance that the notions of authentic existence and openness to being in his Dasein-analytic theory can provide in loosening the intellectual and existential constrictions in our daily lives will be the main trajectory of the study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics