Antik Yunan Mitoslarında Doğa (Phusis) ve Özgürlük

Author :  

Year-Number: 2024-14:2
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-26 02:50:27.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe
Number of pages: 439-458
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Antik Yunan düşüncesinde özgürlük meselesini irdelemek doğa kavrayışını ele almakla mümkün olabilir. Özgürlük her halükarda sınırları belirsiz bir kavramdır ve onu tanımlama çabaları bu yüzden çoğunlukla tek taraflı bir yaklaşımın örnekleridir. Söz konusu dönem dilinde özgürlük sözcüğünün muadili olarak kabul edilebilecek bir sözcük bulunmamaktadır ama bu, orada özgürlüğün sorun edilmediği anlamına gelmemektedir. Çünkü insanlar arası etkileşimin bulunduğu her bağlamda özgürlük bir sorunsal olarak zaten orada olan bir şeydir. Bu çalışmada öncelikle Antik Yunan mitoslarında doğumlarla şekillenen evren anlatısının bir özeti verildi. İnsanın bu evrene dahil oluşuna değinildikten sonra Prometheus’un ateşi çalıp ulaştırmasıyla insanda meydana gelen değişimler özgürlük bağlamında değerlendirildi. Böylece doğa kavrayışı bağlamında Antik Yunan mitoslarında özgürlük sorunsalının tespiti yapıldı. İster tanrısal ister beşeri olsun, özgürlüğün doğa kavrayışıyla kayıtlı olduğu vurgulandı ve özgürlük sorunsalının ancak dönemin ‘doğa’ kavrayışının değerlendirilmesiyle ele alınabileceği ileri sürüldü.

Keywords

Abstract

Analysing the issue of freedom in ancient Greek thought can be possible by addressing the conception of nature. Freedom is, in any case, an ambiguous concept, and attempts to define it are therefore often examples of a one-sided approach. There is no equivalent word for freedom in the language of the period in question, but this does not mean that freedom is not a problem there. Because in every context where there is interaction between people, freedom is something that is already there as a problematic. In this study, firstly, a summary of the narrative of the universe shaped by births in Ancient Greek myths was given. After mentioning the inclusion of man in this universe, the changes that occurred in man after Prometheus stole and delivered fire were evaluated in the context of freedom. Thus, the problematic of freedom in Ancient Greek myths in the context of the understanding of nature was determined. It is emphasised that freedom, whether divine or human, is registered with the conception of nature and it is argued that the problematic of freedom can only be addressed by evaluating the conception of 'nature' of the period. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics