Aristoteles Açısından Siyasal Retorik: Unsurlar ve İkna Tarzları

Author :  

Year-Number: 2024-14:2
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-19 21:31:41.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe
Number of pages: 301-324
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Although thinkers before Aristotle saw rhetoric as a form of speech that helps to activate only emotions of audience, Aristotle mentions three different types of rhetoric as political, legal, and ceremonial, and structures the political rhetoric we examine in this research as an art consisting of three elements as subject, speaker, and audience, and three persuasion styles as reasoning, character of speaker, and emotional state of audience. As he structured it, political rhetoric is a reasoning-centered process. This reasoning centeredness makes political rhetoric an art sensitive to public interest and virtue rather than individual interest. We claim that from this structuring it is possible to obtain important clues not only about what a reasonable political persuasion attempt should be like, but also about how to protect oneself from the manipulations of malicious politicians who try to manipulate the audience only with character impressions and emotional provocations in cases where reasoning and giving evidence are possible.

 

Keywords

Abstract

Aristoteles’ten önceki düşünürler retoriği dinleyicinin yalnızca duygularını harekete geçirmeye yarayan bir konuşma biçimi olarak görseler de Aristoteles siyasal, hukuksal ve törensel olmak üzere üç farklı retorik türünden bahsetmekte ve bu araştırmada incelediğimiz siyasal retoriği konu, konuşmacı ve dinleyici olmak üzere üç unsurdan ve akıl yürütme, konuşmacının karakteri ve dinleyicinin duygu durumu olmak üzere üç ikna tarzından müteşekkil bir sanat olarak yapılandırmaktadır. Onun yapılandırdığı haliyle, siyasal retorik akıl yürütme merkezli bir işleyiştir. Bu akıl yürütme merkezlilik siyasal retoriği bireysel çıkardan ziyade kamusal menfaat ve erdem duyarlı bir sanat haline getirmektedir. Biz bu yapılandırmadan sadece bir makul siyasal ikna girişiminin nasıl olması gerektiğine ilişkin değil ayrıca akıl yürütmenin ve kanıt sunmanın mümkün olduğu durumlarda dinleyiciyi yalnızca karakter izlenimleriyle ve duygusal tahriklerle yönlendirmeye çalışan kötü niyetli siyasetçilerin manipülasyonlarından nasıl korunulması gerektiğine ilişkin de önemli ipuçlarının elde edilebileceğini iddia ediyoruz.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics