Antik Yunan’da Sofistlerin Toplumsal Sözleşme Yaklaşımının İncelenmesi: Temel Unsurlar ve Katkılar

Author:

Year-Number: 2023-13:4
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-29 18:12:41.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe
Number of pages: 97-117
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumsal sözleşme teorisi, bir toplumdaki sosyal ve siyasi etkileşimleri yöneten ilkeleri anlamayı amaçlayan kapsamlı bir akademik araştırmaların konusu olmuştur. Bu bağlamda, Antik Yunanda Sofistler, bireysel davranışlara ve toplumsal uyuma rehberlik eden ilkeleri tanımlayan bir toplumsal sözleşme çerçevesi geliştirmede önemli rol oynamışlardır. Protagoras, Gorgias, Prodikos, Antiphon, Hippias ve Isokrates gibi ünlü Sofistlerin toplumsal yaşama ve toplum sözleşmesine farklı noktalardan katkılarını inceleyen bu çalışma, Antik Yunan'da, Sofistlerin toplumsal sözleşmesinin derinlemesine bir analizini sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, Sofistler tarafından ortaya atılan ve ahlaki değerlerin öznel olduğunu, bireyler ve kültürler arasında farklılık gösterdiğini öne süren ahlaki görecelilik kavramı incelenecektir. Protagoras'ın öğretilerini araştırarak ve ünlü “İnsan her şeyin ölçüsüdür” ifadesi incelenerek; ahlaki göreceliliğin toplum sözleşmesi çerçevesindeki sonuçları analiz edilecektir.

Keywords

Abstract

Social contract theory has been the subject of extensive academic research aimed at understanding the principles that govern social and political interactions in a society. In this context, the Sophists in Ancient Greece played an important role in developing a social contract framework that defined the principles guiding individual behavior and social cohesion. By examining the contributions of famous Sophists such as Protagoras, Gorgias, Prodicus, Antiphon, Hippias and Isocrates to social life and the social contract from different points of view, this study aims to provide an in-depth analysis of the Sophists' social contract in Ancient Greece. In this study, the concept of moral relativism put forward by the Sophists, which argues that moral values are subjective and differ between individuals and cultures, will be analyzed. By investigating the teachings of Protagoras and examining his famous statement "Man is the measure of all things"; the consequences of moral relativism within the framework of the social contract will be analyzed.

Keywords