Kant'ın Saf Aklın Eleştirisi'nde Üç Katlı Sentezin Rolü ve Önemi Üzerine

Author:

Year-Number: 2023-13:4
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-29 08:08:35.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe
Number of pages: 13-31
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi’nin A-basımında ele aldığı üç katlı sentez, deneyim ve bilginin nesne ile ilişkisini açığa çıkarma bakımından önemli bir yere sahiptir. O, B-basımında transandantal dedüksiyona yeni bir biçim verir ve üç katlı sentezi buraya dahil etmez. Öyle olsa da A-basımında vardığı sonuçlar Transandantal Felsefe içinde etkisini sürdürmeye devam eder. Çünkü üç katlı sentez deneyimin temellerini açık kılar ve bu açıdan bakıldığında burada elde edilen sonuçlardan uzaklaşmak deneyimi ve bilgiyi yeniden tanımlamak anlamına gelecektir. Bu çalışmada Kant’ın onu deneyim ve bilginin nesnel içeriğini temellendirebilmek için nasıl şekillendirdiği ve konumladığı ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

The three-fold synthesis discussed by Kant in the A-edition of the Critique of Pure Reason has an important place in revealing the objective content of experience and knowledge. He gives a new form to the transcendental deduction in the B-edition and does not include the threefold synthesis here. Even so, his results in the A-edition continue to be influential within Transcendental Philosophy. Because the three-fold synthesis makes the foundations of experience clear, and from this perspective, moving away from the results obtained here would mean redefining experience and knowledge. In this study, it will be discussed how Kant shaped and positioned it in order to ground the objective content of experience and knowledge.

Keywords