G. W. Leibniz ve Ayırt Edilemezlerin Özdeşliği İlkesi Metafizik ile Mantığın Sınırında Bir Sorun Odağı

Author:

Year-Number: 2023-13:4
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-14 14:57:53.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe ve Din Bilimleri
Number of pages: 1-12
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Leibniz’in ayırt edilemezlerin özdeşliği ilkesine göre iki nesnenin özellikleri aynıysa, o halde onlar özdeştir. Nesnelerin gerçek olup olmadığını öğrenmek için iki gerçek şeyin aynı özelliklere sahip olduğunun kontrolünün sağlanması gerekir. Araştırmamızda ayırt edilemezlerin özdeşliği ilkesi mantıksal bir ilke olup metafiziksel bir çıkarıma işaret ettiğini göstermeyi amaçlamaktayız. Araştırmamızda, Leibniz tarafından önerilen ilkenin gerçek nesnelere uygulanabilmesi için iki şeyin özelliklerinin önceden incelenmesi gerektiğini ve ilkenin uygulanabilmesi için iki şeyin özelliklerinin aynı olduğu önermesinden emin olmamız gerektiğini, bunun için de şeylerin gerçek özelliklerini belirlememiz ve bunları özdeşlikler açısından birbirleriyle karşılaştırmamız gerektiğini gördük. Yine bu çalışmada iki şeyin özelliklerine dair öncülün sağlanması, onların gerçekliklerine dair bir çıkarımın elde edilmesini sağladığını fark ettik. Bununla birlikte, şeylerin olağan başka özelliklerinin mevcudiyetinin ölçümü mümkün olduğu için, olası özellikler ortaya çıkmadığı sürece, şeylerin kendilerine dair çıkarımın her daim metafiziksel ve mantıksal bir sınır zemininde yer aldığını tespit etmiş bulunduk. 

Keywords

Abstract

According to Leibniz's principle of identity of indiscernibles, if two objects have the same properties, then they are identical. To know whether objects are real or not, it is necessary to verify that two real things have the same properties. In our research, we aim to show that the principle of identity of indiscernibles is a logical principle and refers to a metaphysical deduction. In our research, we find that to apply the principle proposed by Leibniz to real objects requires a prior study of the properties of two things, and to apply the principle, we need to be sure of the premise that the properties of two things are the same, and to do this, we need to identify the real properties of things and compare them to each other in terms of identities. However, since it is possible to measure the existence of other, ordinary properties of things, we have seen that deduction about things themselves always lies on ground on the borderline between metaphysics and logic.

Keywords