Modern Kültürde Unutma, Hafıza ve Kimlik Sorunu: 'Apples' Film Örneği

Author :  

Year-Number: 2024-14:1
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-09 13:18:34.0
Language : Türkçe
Konu : Sinema
Number of pages: 231-256
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale bireysel ve toplumsal düzeyde unutma, unutmayla bağlantılı olarak hafıza ve kimlik(sizleşme) sorunlarına odaklanmaktadır. Unutmanın modern kültüre özgü yaşam biçimlerinden kaynaklandığı varsayımıyla hareket edilmektedir. Herhangi bir şeyin "gösteri"lmedikçe anlam kazanamadığının düşünüldüğü modern yeni medya kültüründe bireylerin eylemleri yalnızca içi boşaltılan ve hızlıca unutulan seyirliklerden ibaret olmaktadır. Bu iç boşaltma ve anlamsızlaştırma tarihe, geleneğe, hafızaya ve kimliğe de benzer yollarla sirayet etmektedir. Kimlik; farklılıkların ve ayırt edilebilir özelliklerin ifade edilebilmesi için kullanılan bir terimdir. Bir kişi ismiyle, kökeniyle (geçmişiyle/hafızasıyla) diğerlerinden ayrılabilir. Tüm bunların unutulması, farklılıkların silinmesi ve yeni kimliğin ayırt edilebilir yanlarının olmaması bireyi ve toplumu önemli bir kimlik sorunuyla karşılaştırmaktadır. Apples filmi hafızasını ve kimliğini kaybeden bir toplumun portresini çizmektedir. Bu makale; sosyolojik film analizi yöntemiyle Apples filmini analiz etmektedir. Modern kültürde unutma, hafıza ve kimlik sorunu üzerine tartışmalar yürütmektedir. Öncelikli olarak unutma meselesi üzerine yoğunlaşmakta, ardından unutmayla ilişkilendirilen hafıza ve kimlik konularına yönelmektedir.

Keywords

Abstract

This article focuses on forgetting at the individual and societal level and the related problems of memory and (dis)identity. It proceeds from the assumption that forgetting stems from lifestyles specific to modern culture. In the modern new media culture, nothing makes sense unless it is "shown". The actions of individuals are merely spectacles that are eviscerated and quickly forgotten. This evisceration and trivialization permeates history, tradition, memory, and identity in similar ways. Identity is a term used to express differences and distinguishable characteristics. A person can be distinguished from others by his/her name, and origin (history/memory). Forgetting all this means that differences are erased and the new identity has no distinguishable features. This situation confronts the individual and society with an important identity problem. The movie "Apples" draws a portrait of a society that has lost its memory and identity. This article analyzes the film "Apples" through sociological film analysis. Discussing the problem of forgetting, memory, and identity in modern culture, the study primarily focuses on the issue of forgetting and then turns to the issues of memory and identity associated with forgetting.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics