Nietzsche ve Cibrân Karşılaştırması: Böyle Buyurdu Zerdüşt ve Ermiş Örneği

Author:

Year-Number: 2024-14:1
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-24 01:51:19.0
Language : Türkçe
Konu : Karşılaştırmalı Edebiyat
Number of pages: 183-206
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Nietzsche, 19.yy Alman filozofu, edebiyatçı, müzisyen, dilbilimci ve kültür eleştirmeni olup, modern Arap edebiyatı alanında en çok tanınan isimlerinden biri edebiyatçı, ressam, şair ve filozof Cibrân Halil Cibrân olmuştur. Edebiyatla felsefeyi bir araya getiren Cibrân’ın yazım hayatı üç evreye ayrılmaktadır. Toplumsal konularla ilgilendiği ilk dönem, şüphe ve başkaldırıyı içine alan ikinci evre ve zihin olgunlaşmasına erişip daha barışçıl düşüncelere geçtiği üçüncü evredir. Cibrân, Nietzsche’yi benimseyip, onun düşünceleriyle kendini özdeşleştirdiği ikinci evrede, Ermiş adlı eserini kaleme almıştır. Ermiş adlı çalışma konu ve düşünsel bağlamda Böyle Buyurdu Zerdüşt ile oldukça benzerlik göstermektedir. Çalışmada da din, ahlak, kültür, felsefe ve bilim üzerine eleştirel yazılar yazan Alman filozof Friedrich Wilhelm Nietzsche’nin Also Sprach Zarathustra orijinal adıyla kaleme aldığı Böyle Buyurdu Zerdüşt adlı eseri, Modern Arap edebiyatında büyük bir dönemin başladığı Mehcer edebiyatının en önemli yüzü olan Cibrân Halil Cibrân’ın The Prophet orijinal baskılı Ermiş adlı eseri yukarıda bahsedilen benzerlik ve farklılıklar açısından karşılaştırılacaktır.

Keywords

Abstract

While Nietzsche is a 19th century German philosopher, man of letters, musician, linguist and cultural critic, one of the most well-known names in the field of modern Arabic literature is the man of letters, painter, poet and philosopher Cibrân Khalil Cibrân. Bringing literature and philosophy together,  Cibrân's writing life is divided into three phases. The first period in which he deals with social issues is the second stage, which includes doubt and rebellion, and the third stage, where he reaches the maturation of the mind and moves to more peaceful thoughts. In the second phase, when Cibrân adopted Nietzsche and identified himself with his thoughts, he wrote his work called The Prophet. The work called The Prophet is very similar to Zarathustra, Thus Spoke, in terms of subject and thought. In study, the German philosopher Friedrich Wilhelm Nietzsche, who wrote critical articles on religion, morality, culture, philosophy and science, and his work titled Also Sprach Zarathustra, titled Thus Spoke Zarathustra, and Cibrân Khalil Cibrân, the most important face of Immigrant literature, which started a great era in modern Arabic literature.  Cibrân's Ermiş, original printed as The Prophet, will be compared in terms of the aforementioned similarities and differences.

Keywords