Evrenin Ezeliliği ve Yaratılmışlığı Bağlamında İbn Meymûn’un Aristoteles Değerlendirmesi

Author:

Year-Number: 2023-13:3
Number of pages: 65-88
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlık, başlangıcından bu yana bir takım varoluşsal soru ve problemlerle karşı karşıya kalmış ve bunlara mantıklı cevaplar bulmaya çalışmıştır. Bu soruların en başında evrenin kökeni ve ortaya çıkışıyla alakalı sorular gelmektedir. Felsefe Tarihi bağlamında evrenin ezeliliği ve yaratılmışlığı hususunda fikirler ortaya koyan ilk ve en etkili filozofun Aristoteles olduğu söylenebilir. Aristoteles, Antik Yunan düşüncesinin genel kabulü çerçevesinde evrenin ezeli olduğuna inanmış ve bunu farklı şekillerde ortaya koymaya çalışmıştır. Daha sonraki dönemlerde de bu tartışma ezelilik ve yaratıcılık üzerinden varlığını sürdürmüştür. Ezelilik anlayışına en çok karşı çıkanlar yaratıcı tanrı anlayışına sahip filozoflar olmuştur. İslam Felsefesi içerisinde kabul edilen Yahudi filozof İbn Meymûn adıyla meşhur Musa b. Meymûn (Maimonides) da evrenin ezeli olduğu fikrine karşı çıkmış ve yaratılmış evren fikrini savunmuştur. Bu çerçevede Aristoteles’in düşüncelerine katılmadığını belirtmiştir. Bu bağlamda İbn Meymûn, evrenin yaratılmışlığı hususunda teistik düşüncedeki diğer filozoflardan farklı sayılabilecek ancak çok da açık olmayan bir cevap ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

Since its inception, humanity has faced a number of existential questions and problems and tried to find logical answers to them. Foremost among these questions are those related to the origin and emergence of the universe. In the context of the History of Philosophy, it can be said that Aristotle was the first and most influential philosopher to put forward ideas about the eternity and creation of the universe. Within the framework of the general acceptance of Ancient Greek thought, Aristotle believed that the universe was eternal and tried to demonstrate this in different ways. In later periods, this debate continued over eternity and creativity. The philosophers who most opposed the concept of eternity were philosophers with the concept of a creative God. The Jewish philosopher Moses b. Maimonides known as Maimonides, also opposed the idea that the universe was eternal and defended the idea of a created universe. In this context, he stated that he disagreed with Aristotle’s ideas. In this context, Maimonides put forward an answer about the creation of the universe that can be considered different from other philosophers of theistic thought, but not very clear.

Keywords