Biyoetik Tartışmalar Bağlamında “Ebeveyn” ve Çocuk Olmak

Author:

Year-Number: 2023-13:4
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-29 13:50:07.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe
Number of pages: 313-339
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

  1. yüzyılda teknolojinin, değişen doğa ve insan anlayışlarının, dönüşen tarihsel ve kültürel kodların etkisi altında aile, ebeveynlik ve çocuk kavramlarının yeniden düşünülüp sorgulanması ihtiyacı doğmuştur. Endüstriyel üretim ve tüketimin farklı boyutlarda nesnesi haline getirilen çocuğun kim ve ne olduğuna dair tartışmaların yanı sıra anne-baba olmanın kültürel, tarihsel, dini, fiziki, hukukî ve ekonomik boyutları ve sorumlulukları açısından yeni tartışmalar birbirini takip etmektedir. Farklı boyutlarıyla bütün bu tartışmalar özerklik-özgürlük, insanlık onuru ve kendilik bilinci açısından çocuk-ebeveyn ilişkisinin doğum öncesi-sonrası fiziksel süreçler, temel eğitim ve aile, ebeveyn konumları açısından yeni bir çalışma yöntemiyle birlikte araştırmacıların gündemini şekillendirmektedir. Cinsiyet tartışmaları, iklim değişimleri, ekonomik-politik örgütlenme biçimleri, yeni nesil teknolojiler ve biyomedikal uygulamalar ile ölçeği gittikçe küçülen ve fakat problem boyutu derinleşen bir manzara biyoetiğin sınırlarında ele alındığında yeni tartışma zemininin açılabileceğini göstermektedir. Bu çalışmada ortaya çıkan ya da çıkması muhtemel olan problemler, deontolojik etik argümanlar ve yeni biyoetik tartışmalar bağlamında fenomenolojik bir yöntemle analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

In the 21st century, under the influence of technology, changing nature and human understandings, and transforming historical and cultural codes, it becomes necessary to rethink and question the concepts of family, parenthood and child. Particularly, discussions about who and what a child is, who has been made an object of industrial production and consumption in different dimensions, come first. In addition to this, the discussions in terms of cultural, historical, religious, physical, legal and economic dimensions and responsibilities of being a parent are progressing in relation to each other. The pre- and postnatal physical processes of the child-parent relationship, basic education and parental attitudes within the family, etc. are discussed in terms of autonomy-freedom, human dignity and self-consciousness. In this paper, we will analyze the problems that arise or are likely to arise in the context of deontological ethical arguments and new bioethical discussions.

 

Keywords