Thomas Kuhn ve “Bilimsel İlerleme” Kavramının Dönüşümü

Author :  

Year-Number: 2023-13:3
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-20 20:45:41.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe
Number of pages: 130-157
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Thomas Kuhn’un bilimsel ilerleme kavrayışının tarihsel süreç içerisinde nasıl değişip ve dönüştüğünü ortaya koymaktır. Kuhn’un 1962 yılında yayınladığı Bilimsel Devrimlerin Yapısı adlı eser, bilim camiasında büyük bir etki yaratır. Hatta bazı çevreler, bu eserle birlikte pozitivist ve realist bilim anlayışlarının tamamen ortadan kalktığını yerine yepyeni bir bilim tasarımının geçtiğini ilan ederler. Kuhn’un bu eserinde ileri sürdüğü en etkili iddialardan birisi de geleneksel birikimsel ilerleme anlayışını reddetmesi, yerine devrimsel ilerlemeyi öne sürmesiydi. Fakat Kuhn süreç içerisinde kendisine yöneltilen eleştirileri bertaraf etmek için görüşlerinde birtakım değişikliğe gider. Kuhn bu değişiklikler sonucunda da ilk etapta savunduğu bilimsel ilerleme anlayışından sapar. Neticede, Kuhn’un 1980 sonrası eserleri dikkate alındığında, onun Bilimsel Devrimlerin Yapısında ileri sürdüğü devrimsel ilerleme anlayışından uzaklaşıp, Darwinci anlamda evrimsel ilerlemeye yaklaştığı görülmüştür. Ayrıca Kuhn’un bu revizyonlarının sonucunda ilk etapta radikal bir şekilde eleştirdiği pozitivist ve realist bilim anlayışlarına belirli bir düzeyde geri dönüş yaptığı da söylenebilir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal how Thomas Kuhn’s understanding of scientific progress has changed and transformed in the historical process.  Kuhn’s The Structure of Scientific Revolutions, published in 1962, had a great impact on the scientific community. In fact, some circles declare that positivist and realist understandings of science have completely disappeared with this work, and a brand new scientific conception has taken its place. One of the most influential claims Kuhn made in this work was that he rejected the traditional understanding of cumulative progress and instead put forward revolutionary progress. However, Kuhn makes some revisions in his views in order to eliminate the criticisms directed at him in the process. As a result of these revisions, Kuhn deviates from the scientific progress he advocated in the first place. As a result, when Kuhn’s works after 1980 are taken into account, it is seen that he moved away from the understanding of revolutionary progress he put forward in The Structure of Scientific Revolutions and approached evolutionary progress in the Darwinian sense. In addition, it can be said that as a result of these revisions, Kuhn returned to a certain level to the positivist and realist understandings of science that he criticized radically in the first place.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics