Ahlakî İyilik Örneklerine Dayalı Erdem Etiğinde Entelektüel Erdemlerin Yeri

Author :  

Year-Number: 2023-13:3
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-04 22:26:39.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe ve Din Bilimleri
Number of pages: 271-295
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çağdaş ahlak felsefesinde “erdeme dönüş” düşüncesi farklı perspektiflerden değerlendirilmiş ve çeşitli erdem teorileri önerilmiştir. Söz konusu önerilerden biri hem erdem etiği hem de erdem epistemolojisi alanlarındaki çalışmalarıyla öne çıkan isimlerden Linda T. Zagzebski’ye aittir. Zagzebski, Zihnin Erdemleri eserinde ortaya koyduğu erdem teorisinde epistemolojiyi ahlakın bir alt alanı olarak konumlandırmayı, entelektüel erdemleri ahlakî erdemlerin bir türü olarak sınıflandırmayı önermiştir. Daha sonra kaleme aldığı erdem etiğine ilişkin eserlerinde ise o, eylem temelli deontolojik ve sonuççu ahlak teorilerine alternatif olarak duyguları esas alan, motivasyona, ahlakî iyilik örneklerine dayalı bir erdem teorisi teklif etmiştir. Bu çalışma Zagzebski’nin örneklere dayalı erdem etiğini ana hatlarıyla ortaya koymakta, bu teoride Zihnin Erdemleri eserindeki iddiasına ilişkin yansımaların olup olmadığı sorusuna cevap aramaktadır. Çalışma hususen Zagzebski’nin bir erdem etiği inşa ederken entelektüel erdemleri nasıl konumlandırdığına odaklanmaktadır.

Keywords

Abstract

The attempt to “turning to virtue” in contemporary moral philosophy has been evaluated from different perspectives and various virtue theories have been suggested. One of these suggestions belongs to Linda T. Zagzebski, one of the prominent names with her studies in both virtue ethics and virtue epistemology. In her work entitled Virtues of the Mind Zagzebski proposed to position epistemology as a branch of ethics and classified intellectual virtues as types of moral virtues. In her later works on virtue ethics, she proposed a theory based on emotions, motivation, and exemplars of moral goodness as an alternative to action-based deontological and consequentialist moral theories. This study outlines Zagzebski's exemplarist virtue ethics and seeks an answer to the question of whether there are reflections in this theory on her claim in Virtues of the Mind. Specifically, this study focuses on how Zagzebski positions intellectual virtues while constructing virtue ethics.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics