Biyolojide Metafizik Yeni Arayışlar ve Epistemolojik Yansımaları

Author:

Year-Number: 2023-13:2
Number of pages: 110-134
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede, öncelikle, “Darvinci evrim” ile başlayan, “modern sentez” (genetik) ile zirvesine ulaşan, son otuz yıldır “genişletilmiş evrimsel sentez” (epigenetik) ile yenilenen modern biyolojinin yolculuğunun şey metafiziğinden ziyade süreç metafiziğinin kabullerini gerektirdiği ve metafizikteki bu değişimin epistemolojik kabulleri de etkilediği iddia edilecektir. İkinci olarak, genişletilmiş evrimsel sentezin gen anlayışına göre süreç metafiziğine dayalı bağıntısal bilgi kavramının daha yüksek bir çözüm değeri taşıyabileceği ortaya konacaktır. Son olarak, epistemolojideki bu değişimin pratik yansıma alanlarından biri olarak da öngörücü genetik analizlerin vermesi beklenen tavsiyenin epistemik geçerliliği sorgulanacaktır.

Keywords

Abstract

This article argues that the journey of modern biology, originating with “Darwinian evolution” and reaching its peak with the “modern synthesis” (genetics), has been renewed in the past three decades with the “extended evolutionary synthesis” (epigenetics) and this journey necessitates the assumptions of process metaphysics rather than the ones of thing metaphysics. Furthermore, this shift in metaphysics has implications for epistemological assumptions. Additionally, the article will demonstrate that the correlational concept of information based on process metaphysics, which is well-suited to the gene understanding of the extended evolutionary synthesis, may have a higher degree of resolution. Finally, the epistemic validity of the advice expected to be provided by predictive genetic tests will be questioned as one of the practical areas of reflection of this change in epistemology.

Keywords