Bilimsel Araştırma Yöntemlerinde Yaklaşımlar ve Felsefi İkilemler: Paradigma Savaşları

Author:

Year-Number: 2023-13:3
Number of pages: 296-315
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüm araştırmalar iyi bir araştırmanın nasıl yapıldığına, hangi araştırma yönteminin uygun olduğuna ilişkin bazı temel varsayımlara dayanmaktadır. Herhangi bir araştırmanın yürütülmesinde bu varsayımların bilinmesi önemlidir. Gerçeklik anlayışı birbirinden oldukça farklı yaklaşımların aynı çalışmada gerekçesiz kullanılması araştırmanın ciddiyetine gölge düşürmektedir. Çünkü araştırma paradigmaları, varsayımları ve ilkeleri aracılığıyla bilimsel araştırmalara rehberlik etmektedir. Bu çalışma pozitivizm, Naturalizm ve Pragmatizmin temel varsayımlarını (ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji ve metodoloji) inceleyerek araştırma paradigmasına odaklanmaktadır. Çalışmadaki temel amaç araştırmacılara yöntem seçerken aynı zamanda felsefi bir geleneği de benimsediklerini ve çalışma sürecinde bu geleneğe uygun hareket etmelerinin gerekliliğini göstermektir. Sonuç olarak bilimsel araştırma yürüten araştırmacıların yöntem belirlerken aynı zamanda bir inancı, dünya görüşünü de seçtiklerini bilmeleri gerekmektedir. Nicel yaklaşıma uygun yöntem belirleyen bir araştırmacı pozitivist geleneğe uygun olarak gerçekliğin bilinebilir ve genellenebilir olduğunu da kabul ettiğini bilmelidir. Buna karşın nitel yaklaşıma uygun çalışma yürüten bir araştırmacı da gerçekliğin birden fazla olduğunu veya belirsizliğini vurgulayan natüralist yorumlamacı geleneğe uyduğunu bilmesi gerekmektedir.

Keywords

Abstract

All research is based on some basic assumptions about how good research is done and which research method is appropriate. It is important to be aware of these assumptions in conducting any research. The unjustified use of approaches with very different understandings of reality in the same study casts a shadow over the seriousness of the research. Because it guides scientific research through research paradigms, assumptions and principles. This study focuses on the research paradigm by examining the basic assumptions of Positivism, Naturalism and Pragmatism (ontology, epistemology, axiology and methodology). The main purpose of the study is to show researchers that when choosing a method, they also adopt a philosophical tradition and that they must act in accordance with this tradition during the study process. As a result, researchers conducting scientific research need to know that they are also choosing a belief and worldview when determining a method. A researcher who determines a method suitable for the quantitative approach should know that he also accepts that reality is knowable and generalizable in accordance with the positivist tradition. On the other hand, a researcher who conducts a study in accordance with the qualitative approach must know that he/she complies with the naturalist interpretive tradition that emphasizes that reality is more than one or uncertain.

Keywords