Teknoloji-Değer İlişkisi Bağlamında İlerlemeci Tarih Anlayışına Dair Bir Soruşturma

Author :  

Year-Number: 2023-13:1
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-26 12:14:14.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe
Number of pages: 158-181
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanın varlığa anlam verme çabası olan teknoloji günümüzde hayatın her alanına sirayet eden çok yönlü etkileriyle başta felsefe olmak üzere birçok disiplin için problematik bir alandır. Söz konusu problematik alandan hareket eden bu makale teknolojik gelişmelerin insanlık tarihinde gerçek bir ilerleme kabul edilip edilmeyeceğini soruşturmaktadır. Makalede ilerlemeci tarih anlayışının iddiaları teknoloji ve değer bağlamında tetkik edilerek teknolojinin değer yüküne vurgu yapılırken aynı zamanda bir kültür ve değer varlığı olan insan için ilerlemenin sadece teknik ve nicel gelişmelerden ibaret olmadığı mütalaa edilmektedir. Makalenin sonunda teknolojik ilerlemenin insanlık için bir ilerleme imkânı sunmakla birlikte her teknolojik gelişmenin tarihte bir ilerleme anlamına gelmediği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Technology, which is the effort of human beings to give meaning to existence, is a problematic area for many disciplines, especially philosophy, with its multifaceted effects that spread to all areas of life today. Starting from this problematic area, this article investigates whether technological developments can be accepted as a real progress in human history. In the article, the claims of the progressive theory of history are examined in the context of technology and value, emphasizing the value load of technology. At the same time, it is considered that progress does not consist only of technical and quantitative developments for human beings, who are also a cultural and value asset. At the end of the article, it is concluded that although technological progress provides an opportunity for progress for humanity, not every technological development means progress in history.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics