Francis Bacon’ın Epistemolojisi Işığında Kovid-19 Pandemisini Okumak

Author:

Year-Number: 2022-12:4
Number of pages: 1137-1158
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Francis Bacon’ın epistemoloji kuramının, Kovid-19 pandemi sürecindeki epistemik faaliyetlerimize ilişkin sahip olduğu imkânı tartışmaktır. Çalışmada Bacon’ın epistemoloji konusundaki düşüncelerinin-uyarılarının-ifşalarının son iki yılı aşkın bir süredir yaşamakta olduğumuz pandemi sürecindeki epistemik faaliyetlerimize olumlu katkılar sunacağı iddia edilecektir. Çalışma Baconcı bir epistemolojinin ve özellikle de onun idoller öğretisinin pandemi sürecinde geçerli olan birbiriyle ilişkili üç olumlu katkısı olduğu sonucuna varmaktadır. İlk olarak böylesi bir epistemolojinin, mevcut ve yerleşik bilimsel uzlaşılardan farklı olan bilimsel gerçeklikleri görebilme ve anlayabilmesi noktasında bireylere epistemik bir güç katacağı sonucuna varılmıştır. İkinci olarak bu epistemik gücün pandemi sürecinde farklı bilimsel verileri dikkate almayı mümkün kılacak epistemik bir özgürleşme sağladığı anlaşılmıştır. Bu anlamda pandemi sürecinde doğru akıl yürütmeler yapabilmemizi engelleyen yanılsamalardan epistemik açıdan özgürleşmemiz gerektiği kanaatine varılmıştır. Son olarak Baconcı epistemolojinin sağladığı böylesi bir özgürleşmenin hangi türden bilimsel bilgilere değer verilmesi gerektiğini göstermesi ve epistemik faaliyetlerimizdeki farklı türden yanılsama biçimlerini açıklaması açısından epistemik bir sağaltım elde etmemize katkıda bulunacağı sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

This study aims to discuss the potential that the epistemology of Francis Bacon has concerning our epistemic actions during the Covid-19 pandemic. In the study, it will be asserted that the thoughts-warnings-disclosures of Bacon on the subject of epistemology will contribute positively to our epistemic actions during the pandemic that we have been experiencing over the last two years. The study concludes that the epistemology of Bacon and especially his doctrine of idols has three positive interrelated contributions which are valid during the pandemic. Firstly, it is understood that such an epistemology will give epistemic power to the individuals concerning to be able to see and understand the scientific realities that are different from the existing and established scientific consensus. Secondly, it is concluded that such epistemic power enables to have epistemic liberalization which makes it possible to pay attention to the different scientific knowledge during the pandemic. In this regard, it is concluded that we need to be liberated epistemically from the illusions that prevent us from making true judgments during the pandemic. Finally, we conclude that such a liberalization obtained by Bacon’s epistemology helps us to have epistemic healing in that it shows us which scientific knowledge to value and explains the distinctive kinds of illusion forms in our epistemic actions.

Keywords