İki Farklı İdeal İnsan Tasarımı: Aristoteles’in Bilgesi mi, Nietzsche’nin Üst İnsanı Mı?

Author :  

Year-Number: 2023-13:3
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-20 20:51:00.0
Language : null
Konu : FELSEFE
Number of pages: 199-225
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hem Aristoteles hem de Nietzsche insanın nasıl yaşaması gerektiğine dair kafa yormuş ve düşüncelerindeki ideal yaşama uygun olacak şekilde farklı temellerden hareket ederek ideal insan belirlenimlerinde bulunmuşlardır. Aristoteles insanı daha çok belli bir doğa anlayışıyla ele almış ve buradan hareketle ideal insanının ayırt edici özelliğini üstün düşünme becerisi olarak belirlemiştir. Nietzsche ise insanı bitmek tükenmek bilmeyen bir güç istenci olan bir varlık olarak düşünmüş ve kendi ideal insanının ayırıcı özelliğini de güçlü bir insan olması olarak belirlemiştir. Bu makale de farklı kabullerin egemen olduğu çağlarda yaşamış olan iki büyük filozofun, hangi temellerden hareket ederek ideal insan tipleri ortaya koyduklarını ve bu ideal tiplerin özelliklerini günümüz perspektifinden hareketle analiz edip sonuçlara varma amacı taşımaktadır.

Keywords

Abstract

Both Aristotle and Nietzsche have pondered on how human beings should live and have determined ideal human beings by acting on different foundations in accordance with the ideal life in their thoughts. Aristotle dealt with man more with a certain understanding of nature and from this point of view, he determined the distinguishing feature of ideal man as superior thinking ability. Nietzsche, on the other hand, thought of man as a being with an inexhaustible will to power and determined the distinctive feature of his ideal man as being a strong man. This article aims to come to conclusions by analyzing the ideal human types on the basis of which the two great philosophers who lived in the eras dominated by different assumptions, and the characteristics of these ideal types from today's perspective.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics