Aristoteles Mantığında Kavram (Logos)

Author:

Year-Number: 2023-13:1
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-10 15:03:50.0
Language : null
Konu : İslam Felsefesi
Number of pages: 87-133
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada Aristoteles’in düşüncesindeki ‘kavram’ kavramını çözümlemeye çalıştık. Bu yönde onun İkinci Analitikler ve İlk Felsefe adlı eserlerini ayrıntılı olarak inceledik. İlk olarak İkinci Analitikler üzerinden bilimsel soruları ve tanımı, ikinci olarak da İlk Felsefe üzerinden tanım ve kavram ile ilgili ifadeleri çözümlemeye çaba gösterdik. Çalışmada ulaştığımız sonuca göre kavramın kendisi üç tarzdadır: Biçim veya öz olarak kavram, tanım olarak kavram, tanımsal kavramı ve yargıyı kapsayan olarak kavram. Birincisini nesnel kavram, son ikisini ise zihinde bulunması açısından öznel kavram olarak isimlendirebiliriz.

Keywords

Abstract

In this research, we tried to analyze the concept of ‘concept’ in Aristotle’s thought. In this direction, we have examined in detail his works called Posterior Analytics and First Philosophy. First, we tried to analyze scientific questions and definitions through Posterior Analytics, and secondly, statements about definition and concept through First Philosophy. According to the conclusion we reached in the study, the concept itself has three styles: concept as form or essence, concept as definition, definitional concept and concept as covering judgment. We can name the first one as the objective concept and the last two as the subjective concept in terms of being in the mind.

Keywords