Ukrayna Felsefi Kültüründe Dini Konularda Emsal Metinlerin Oluşumunun Yönleri

Author:

Year-Number: 2022-12:3
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Cultural Philosophy
Number of pages: 803-827
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmamız, Ukrayna felsefi kültüründe dini konuların gelişimini etkilemiş en önemli metinlerin retrospektif bir incelemesidir. Araştırmacı, dindarlığın, farklı tarihsel dönemlerin temsilcilerinin çalışmalarından geçerek baskın bir tema haline geldiği görüşünü savunuyor. Elde edilen sonuçlar aşağıdakileri ileri sürmemize izin vermektedir. Kiev Rus Devleti'nin kültürel mirasında, sonraki dönemlerde yaygınlaşan dini fikirler oluşturulmuştur. İnsanın ruhsal özünün önemi ile ilgili konuların hayata geçirmesi, Tanrıya yaklaşmanın yollarının aranması ve kalbin bilişsel imkânları fikri, dini meseleleri anlama ve kavrama sınırlarının genişlemesine katkıda bulunmuşlardır. Araştırma konusunun kavramsallaştırılması, inancın insan hayatındaki rolünü belirleme çerçevesinde akademik felsefe temsilcilerinin eserlerinde gerçekleştirilmiştir.

Keywords

Abstract

The study presents a retrospective review of the most significant texts in Ukrainian philosophical culture that have influenced the development of religious themes. The author argues that religiosity is the dominant theme, passing through the works of representatives of different historical periods. The obtained results allow us to state the following. In the cultural heritage of Kievan Rus the formation of those religious ideas that became widespread in the future took place. The actualization of topics about the significance of the spiritual essence of man, the search for ways to approach God and the idea of the cognitive capabilities of the heart contributed to the expansion of the limits of comprehension and understanding of religious issues. The conceptualization of the research topic took place in the works of representatives of academic philosophy, within the definition of the role of faith in human life.

Keywords