Video Oyunu Oyuncu Kimliğinin Felsefi ve Hermeneutik Analizi

Author :  

Year-Number: 2023-13:1
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-26 11:43:32.0
Language : İngilizce
Konu : Videogame philosophy
Number of pages: 1-17
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makale, video oyunu oyuncu kimliğinin felsefi ve hermenötik analizine ayrılmıştır. Çalışmanın amacı, video oyunu oyuncusu kimliğinin genel özelliklerini ortaya çıkarmak, onu oyuncu kimliğinden ayırmak ve oluşumunun ortak düzeylerini tanımlamaktır; buna dayanarak video oyunu felsefesinin daha ileri metodolojisi, basmakalıp görüşler olmadan oluşturulabilir. Bunu başarmak için, genel olarak kimlik kavramına uygulanan sınıflandırma ve sistemleştirmenin yanı sıra analiz ve sentez ve özel olarak oyuncu öz kimliğine yönelik çalışmalar kullanılmıştır. Yazarlar, oyuncu kimliğini hermeneutik terimlerle ele alarak, oyuncu kimliği oluşumunun ana düzeylerini, yani video oyunu tercihleri, oynama şekli ve karakter / kişisel profil kimliği olarak tanımladılar. Tüm bu seviyeler, yalnızca kendini tanımlamanın bireysel bir yolu olarak oyuncu kimliğini oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda oyuncu kimliğinin daha fazla yaratılması için bir zemin görevi görür.

Keywords

Abstract

The article is devoted to philosophical and hermeneutic analysis of videogame player identity. The purpose of the study is to reveal the general features of the videogame player identity, to distinguish it from gamer identity and to define common levels of its formation, on the basis of which the further methodology of videogame philosophy may be formed without stereotypical views. To achieve it, the classification and systematization, as well as the analysis and synthesis, applied to the identity concept in general and studies on gamer self-identity in particular, have been used. Considering player identity in hermeneutic terms, the authors have delineated the main levels of the player identity formation, namely: videogame preferences, manner of playing and character / personal profile identity. All this levels not only form player identity as an individual way to identify oneself, but also act as a ground for further creation of gamer identity.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics