Din Devletin Neyi Olur? Ehlisünnet Perspektifinden Bir Yorum Denemesi

Author:

Year-Number: 2022-12:3
Number of pages: 711-722
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada ehlisünnetin devletle ilgili görüşlerinin şekillenmesinde etkili bir aktör olan Maverdi’nin dine toplumsal örgütlenmede yüklediği görevler ele alınmaya çalışılmıştır. Bu yapılırken öncelikle Maverdi’nin ehlisünnet devlet düşüncesindeki öneminden bahsedilmiştir. Çalışmanın iki ana amacı bulunmaktadır: Maverdi’nin düşüncelerinin temelinde var olan insan anlayışının devletle ilgili fikirlerinin oluşumunda etkili olduğunu göstererek onun sahip olduğu insan anlayışının günümüzde deneysel bazı çalışmalarla desteklendiğini ve aynı insan anlayışının günümüzde de kabul gördüğünü ortaya koymak. İnsanla ilişkili olgu ve olaylara getirilen her yorum, yorumlayanın insanın mahiyetine dair fikirleri etrafında şekillenmektedir. Ehlisünnet düşüncesinin devletle ilgili görüşlerinin şekillenmesinde önemli bir aktör olan Maverdi’nin de insanı ilgilendiren din ve devletle ilgili düşüncelerinde belirleyici unsur, onun insan anlayışı olmuştur. O, insanı bencil, kötülüğe meyyal, iyiliğe yönlendirilmesi gereken bir varlık olarak görmüş, devlet ve dine bakışını da bu anlayışa göre şekillendirmiştir. Diğer amacımız ise dinin Maverdi düşüncesinde tekabül ettiği yeri tespit etmektir. Ona göre din toplumsal uzlaşıyı sağlama, metafizik caydırıcılık ve meşruiyet sağlama işlevlerini yerine getirerek devlete yardımcı olmaktadır.

Keywords

Abstract

In this paper, the meanings ascribed to religion in a social union by Abu al-?asan ?Ali Ibn Mu?ammad al-Mawardi (972-1058), an influential actor in establishing the perspectives of Ahl as-Sunnah on a State, were discussed. While doing so, first of all, the importance of al-Mawardi in the thought of the Ahl as-Sunnah state was mentioned. The study has two main purposes: To show that the understanding of human, which is the basis of al-Mawardi's thoughts, is effective in the formation of his ideas about the state, and to show that his understanding of human is supported by some experimental studies today and the same understanding of human is accepted today. Any events and construes made on human-related phenomena are centered around the construer’s beliefs about the nature of human beings. Al-Mawardi, who was a key figure in shaping the views of Ahl as-Sunnah on the State, was also a definitive factor in his pubic-related views on religion and the State. He considered human beings as self-centered, prone to evil, and an entity that should be steered towards good, and structured his view of the State and religion according to this idea. Our other purpose is to determine the place where religion corresponds to al-Mawardi thought. According to him, religion benefits the State in providing social reconciliation, metaphysical deterrent, and legitimacy.

Keywords