Judith Butler’ın Queer Feminizminin Felsefi Analizi

Author :  

Year-Number: 2023-13:2
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-24 17:51:52.0
Language : null
Konu : Felsefe
Number of pages: 211-230
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Judith Butler postyapısalcı feministler arasında nevi şahsına münhasır bir düşünür olarak kabul edilebilir. Bu kabulün temel gerekçelerinden birisi onun temel hak ve özgürlükleri savunma konusundaki queer perspektifidir. Bu çalışmanın temel amacı, Butler’ın queer teorisini inşa ederken yaslandığı felsefi zeminin analiz edilmesidir. Bu bağlamda çalışmanın temel iddiası,  Butler’ın yapısöküm stratejisini uygulamaktan ziyade, toplumsal cinsiyet ve queer teorisinin kendisini bizatihi bir yapısöküm stratejisine dönüştürmeye çalıştığı ve bunda başarılı olmadığıdır. Bu iddia, Derrida’nın différance analizi ve performatiflik kavramı üzerinden temellendirilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Judith Butler postyapısalcı feministler arasında nevi şahsına münhasır bir düşünür olarak kabul edilebilir. Bu kabulün temel gerekçelerinden birisi onun temel hak ve özgürlükleri savunma konusundaki queer perspektifidir. Bu çalışmanın temel amacı, Butler’ın queer teorisini inşa ederken yaslandığı felsefi zeminin analiz edilmesidir. Bu bağlamda çalışmanın temel iddiası,  Butler’ın yapısöküm stratejisini uygulamaktan ziyade, toplumsal cinsiyet ve queer teorisinin kendisini bizatihi bir yapısöküm stratejisine dönüştürmeye çalıştığı ve bunda başarılı olmadığıdır. Bu iddia, Derrida’nın différance analizi ve performatiflik kavramı üzerinden temellendirilmeye çalışılmıştır.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics