Aşk Ereni Diotima: Diotima’nın Eros’u ve Anadolu Tasavvufu

Author:

Year-Number: 2022-12:3
Number of pages: 761-778
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Platon'un Symposion diyaloğunda karşılaştığımız, Diotima'nın Eros aracılığıyla güzelliğe ulaşmak için tarif ettiği yol ile bir aşk dini olarak da ifade edilen Anadolu tasavvufunun öğretileri arasında hem biçim hem de içerik olarak birçok benzerlik bulunmaktadır. Bu çalışma, iki yaklaşım arasında organik bir bağlantı olup olmadığını veya bu bağlantının hangi kanallarla kurulduğunu araştırmak yerine, iki yaklaşımı birbirinin ışığında göstermeyi amaçlamaktadır. Böylelikle hem Symposion diyaloğunun hem de Anadolu tasavvufunun böylesi görece özgün bir yorumla daha anlaşılır olacağı savunulmaktadır.

Keywords

Abstract

There are many similarities in both form and content between the path Diotima described in order to reach Beauty through Eros which we encounter in Plato's Symposion dialogue and the tenets of the Anatolian Sufism which is a religion of love. Rather than investigating whether there is any organic connection between the two approaches or the channels through which such a connection is established, this study aims to show the two approaches in light of each other. Thus, it is argued that both the Symposion dialogue and the Anatolian Sufism will be more understandable with such a relatively original interpretation.

Keywords