Hans Vaihinger’in Kurgusalcılığı: Sanki Felsefesi

Author:

Year-Number: 2022-12:4
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-21 06:38:37.0
Language : Türkçe
Konu : Felsefe
Number of pages: 963-980
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, felsefeyi bir bütün olarak gerçekliğin ya da insan varoluşu ve deneyimlerinin rasyonel, soyut ve metodik bir şekilde ele alınması olarak tanımlayan Hans Vaihinger’in görüşlerinin 1876’da yazdığı Sanki Felsefesi isimli eseri üzerinden değerlendirilmesi ve analiz edilmesini amaçlamaktadır. Eser, çeşitli günlük ya da bilimsel aktivitelerimiz ile ilgili görüş ve kararların oluşturulmasında kurguların merkezi önemini göstermek üzere kaleme alınmıştır, dolayısıyla eserin temel konusu kurgulardır. Kurgular, sadece insanın kavrama yetisinin üzerine temellendiği bir şey değildir, aynı zamanda yaşam ve dünyaya dair tatmin edici açıklamalar için gerekli olan her şey de kurgular üzerine temellenir. Bu nedenle gerçekte herhangi bir temeli olmasa da kurgular, Vaihinger’in belirttiği üzere insanoğlunun irrasyonel olan dünyayı rasyonel bir hale getirmek için kullandığı en önemli araçlardır.

Keywords

Abstract

This study aims to evaluate and analyze the views of Hans Vaihinger who defines philosophy as a rational, abstract and methodical treatment of reality or human existence and experiences, through his work called ‘The Philosophy of As If’, written in 1876. The work was written to show the central importance of fiction in forming opinions and decisions about our various daily or scientific activities, therefore the main subject of the work is fiction. Fictions are not only something on which human cognition is based but also everything necessary for satisfactory explanations of life and the world is based on fiction. For this reason, even if they do not have any basis in reality, fictions are the most important tools that human beings use to rationalize the irrational world, as Vaihinger states.

Keywords