Çocuklar için Felsefe (P4C) Eğitiminde Diyaloğun Önemi

Author:

Year-Number: 2022-12:4
Number of pages: 1077-1097
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuklar için Felsefe (P4C) bir düşünme eğitimi programıdır. P4C eğitimi çocukların felsefi içerikli hikayeler aracılığı ile düşünmesi, sorgulaması ve bunu uygun bir dil ile ifade etmesi üzerine bilişsel ve sosyal bir gelişimi amaçlar. Kendine özgü bağımsız bir ders olan P4C’de okuma, sorgulama, akıl yürütme ve topluluk içinde saygıya dayalı bir biçimde diyalog kurma aşamaları öne çıkmaktadır. P4C eğitimi felsefenin köklü geçmişini de dikkate alarak Sokratik diyaloğu bir öğrenme yönetimi olarak kabul eder. Diyaloğa dayalı, diyalojik öğrenme P4C’nin eleştirel, yaratıcı, işbirlikli ve demokratik ortamı ile örtüşür. Çalışmada ilk olarak P4C eğitimi üzerinde ayrıntılı durulacaktır. Sonrasında P4C için önemli olan diyalog, Sokratik diyalog ve diyaloğa dayalı öğrenme ile onun kendine özgü eğitim ortamından bahsedilecektir. Aynı zamanda diyaloğa dayalı, diyalojik öğrenmenin neliği ve gerekliliği üzerinde durularak, ilerlemeci ve demokratik her eğitim ortamının diyalojik öğrenmeye dayalı olması gerektiği savunulacaktır.

Keywords

Abstract

Philosophy for Children (P4C) is a thinking education. In this program, the main purpose is not to teach children about philosophers, but to encourage children to think critically, creatively, collaboratively and caringly. In this way, children will be able to think, question and express this in a language suitable for themselves through philosophical stories. P4C is a self-contained independent course. Children's skills in reading, questioning, reasoning and respectful dialogue in the community are supported in this course. P4C accepts Socratic dialogue as a teaching method, taking into account the deep-rooted history of philosophy as a thinking education program. Dialogue-based, dialogical learning overlaps with the critical, creative, collaborative and democratic environment of P4C. In the study, firstly, P4C will be discussed in detail. Afterward, dialogue, Socratic dialogue and dialog-based learning, which are important for P4C, and its unique educational environment will be mentioned. At the same time, by emphasizing the nature and necessity of dialogic learning, it will be argued that every progressive and democratic educational environment should be based on dialogic learning.

Keywords