Nietzsche'de Ebedi Dönüş: Zamanın Kurtarılması

Author :  

Year-Number: 2022-12:1
Language : null
Konu : Çağdaş Felsefe
Number of pages: 215-260
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makale Nietzsche felsefesinin temel düşüncesi olan ebedi dönüşü, zamanın kurtarılışı ve insan varoluşunun yaratıcı özgürlüğü aracılığıyla doğa-insan birliğine açılımı perspektifinden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Makalenin birinci bölümü ebedi dönüş öğretisinin öncelikle oluş dünyasının döngüsel trajik yapısının farkındalığını gerektirdiğini ve bu farkındalık aracılığıyla, yaşamın bütünün onaylanabileceğini tartışır. İkinci bölümde Nietzsche metafiziğinin temel ilkesi olan güç istenci bağlamında ebedi dönüş düşüncesi ele alınır. Ebedi dönüş öğretisi, güç istençlerinin ebedi mücadele alanı içinde kendini bir çabalama/bir kendini aşma etkinliği olarak duyumsayan yaratıcı istencin özgürlük oyununa bir çağrıdır. Üçüncü bölüm yaratıcı güç istencinin ve ebedi dönüşün sembolü olan ve her an yeni değerler yaratma ve kendini aşma mücadelesiyle beliren üstinsana odaklanır. Dördüncü ve beşinci bölümler Nietzsche’nin ebedi dönüş öğretisine ilişkin hem kozmolojik hem etik yorumlarını ele alır ve bu bağlamda bu iki yorum arasında bir çelişkinin var olmadığını savunur. Makalenin son bölümü zamanın bütünselliğinin deneyimlendiği an’daki farkındalık aracılığıyla ebedi dönüş düşüncesinin anlamı ve olanağını ortaya çıkarır.

Keywords

Abstract

This article aims to discuss the eternal return, being the fundamental idea of Nietzschean philosophy, from the perspective of the salvation of time and the insight into nature-human unity through the creative freedom of human existence. The first part of the article argues that the doctrine of eternal return primarily requires an awareness of the cyclical tragic structure of the world of becoming, and all aspects of life can be affirmed only through this awareness. In the second part of the article, the idea of eternal return is addressed in the context of the will to power, which is the fundamental principle of Nietzsche's metaphysics. The doctrine of eternal return is a call to the play of freedom of the creative will, which feels itself as an activity of effort/self-transcendence within the will to powers’ arena of eternal struggle. The third part of the article focuses on the overhuman, who is the symbol of the creative will to power and eternal return, and who appears every moment with the struggle to create new values and overcome himself. The fourth and fifth parts investigate both cosmological and ethical interpretations of Nietzsche's doctrine of eternal return and argue that there is no contradiction between these two interpretations in this context. The last part of the article reveals the meaning and possibility of the idea of eternal return through awareness in the moment, where the totality of time is experienced.

Keywords


 • Conway, D. W. (2006). Life and Self-Overcoming. A Companion to Nietzsche. Edited: Keith Ansell Pearson. Blackwell Publishing, p: 532-548.

 • Dombowsky, D. (1997). The Rhetoric of Legitimation: Nietzsche’s Doctrine of Eternal Recurrence. Journal of Nietzsche Studies. No: 17. Autumn, pp: 26-45.

 • Fink, E. (2003). Nietzsche’s Philosophy. Translated: Goetz Richter. Continuum, Lon- don- New York.

 • Gadon, D. R. (2007). Nietzsche’s Doctrine of Eternal Return. University of Rhode Is- land: http://digitalcommons.uri.edu/srhonorsprog/47.

 • Hatab, L. J. (2005). Nietzsche’s Life Sentence: Coming to Terms with Eternal Recurrence. Routledge, New York and London.

 • Holte, S. (2020). Nietzsche’s Eternal Return and the Questions of Hope. Studia Theologia. Nordic Journal of Theology. Vol: 74. No: 2. P: 139-158.

 • Kain, P. J. (2007). Nietzsche, Eternal Recurrence and the Horror of Existence. Journal of Nietzsche Studies. No:33. Spring, pp:49-63.

 • Kaufmann, W. (1974). Nietzsche, Philosopher, Psychologist, Antichrist. Princeton Uni- versity Press. Fourth Edition, Princeton, New Jersey.

 • Lingis, A. (1978). Differance in the Eternal Recurrence of the Same. Research in Pheno- menology. Vol: 8, pp: 77-91.

 • Nehamas, A. (1980). The Eternal Recurrence. The Philosophical Review, Vo:89, No:3. Jul., pp: 331-356.

 • Nietzsche, F. (1966). Beyond Good and Evil. Translated: Walter Kaufmann. Vintage Books, A Division of Random House, New York.

 • Nietzsche. F. (1967). Genealogy of Morals and Ecce Homo. Traslated: Walter Kauf- mann, J. R. Hollingdale. Edited: Walter Kaufmann. Vintage Books. A Division of Random House, New York.

 • Nietzsche, F. (1968). The Will to Power. Traslated: Walter Kaufmann, R. J. Holling- dale. Edited: Walter Kaufmann. Vintage Books, New York. A Division of Random House.

 • Nietzsche. F. (1974). The Gay Science. Translated: Walter Kaufmann. Vintage Bo- oks. A Division of Random House. New York.

 • Nietzsche, F. (1998a). Twilight of the Idols. Translated: Duncan Large. Oxford Uni- versity Press.

 • Nietzsche, F. (1998b). On The Use and Abuse of History for Life. Translated: Ian C. Johnstone. Liberal Studies Department. Malaspina University-College. Nanaimo British Columbia. www. Abica.com

 • Nietzsche, F. (1998c). Philosophy in the Tragic Age of The Greeks. Translated: Mari- anne Cowan. A Gateway Edition. Regnery Publishing, inc.

 • Nietzsche, F. (2004). Ecce Homo and The Antichrist. Translated: Thomas Wayne. Al- gora Publishing. New York.

 • Nietzsche, F. (2006). Thus Spoke Zarathustra. Translated: Adrian Del Caro. Edited: Adrian Del Caro, Robert B. Pippin. Cambridge University Press.

 • Nietzsche. F. (2019). Platon Öncesi Düşünürler. Çev: Nur Nirven. Pinhan Yayıncılık. Mart,2. Baskı.

 • Nietzsche, F. (2020). Tragedyanın Doğuşu. Çev: Mustafa Tüzel. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 11. Basım, İstanbul.

 • Pearson. K. A. (1994). An Introduction to Nietzsche As Political Thinker. Cambridge University Press.

 • Pfeffer, R. (1965). Eternal Recurrence in Nietzsche’s Philosophy. The Review of Me- taphysics. Vol19, No: 2. Dec., pp: 276-300.

 • Richardson, J. (1996). Nietzsche’s System. Oxford University Press, New York, Oxford.

 • Richardson, J. (2006). Nietzsche on Time and Becoming. A Companion to Nietzsche. Edited: Keith Ansell Pearson. Blackwell Publishing, p: 208-229.

 • Ridley, A. (1997). Nietzsche’s Greatest Weight. Journal of Nietzsche Studies. No: 14. Autumn, pp:19-25.

 • Small, R. (1983). Eternal Recurrence. Canadian Journal of Philosophy. Vol:13, No: 4. Dec., pp: 585-605.

 • Solomon, R. C. (2003). Living with Nietzsche. Oxford University Press.

 • Spinks, Lee. (2003). Friedrich Nietzsche.RoutledgeTaylor and Francis Group, Lon- don and New York.

 • Strebel, W. P. J.S. (2019). Reconsidering What Nietzsche Meant by the Same in the Doct- rine of the Eternal Recurrence.

                                                                                                    
 • Article Statistics