Bilim Metafiziğinde İki Yaklaşım: Bilimsel Gerçekçilik ile Gerçekçilik Karşıtlığı Üzerine

Author:

Year-Number: 2022-12:2
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Bilim Felsefesi, Metafizik
Number of pages: 437-458
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede, bilim metafiziğinin popüler çalışma konularından biri olan bilimsel gerçekçilik / gerçekçilik karşıtlığı tartışması gerçekçi kanat savunularak incelenecektir. Bu bakımdan, başta ‘zihinden bağımsız dış dünyanın varlığı’ ve ‘gözlemlenemeyen varlıklar’ konuları, çalışmanın merkezinde bulundurularak tartışma yürütülecektir. Dünyayı anlama bağlamında ‘Bilim’ etkinliğinin sadece empirik veriler göz önünde bulundurularak yürütülen araştırmalar toplamı olmadığı; dahası onun, bilinmeyen ama ilgi çekici olan şeylerin (proton, foton ya da virüsler gibi) peşinden koşan, dünyaya anlam katmaya çalışan bir uğraş olduğu iddia edilecektir. Böylece, gerçekçilik karşıtlarının –mantıkçı pozitivistlerin görüşlerini akılda tutarak –empirik katı tutumunun karşısında; bilimsel gerçekçilik anlayışının metafiziğe dayanan felsefi temele sahip bir anlayış olduğu gösterilecektir.

Keywords

Abstract

In this paper, the scientific realism/anti-realism debate, which is one of the most popular topics in the metaphysics of science, will be examined in supporting the realistic wing. In this respect, the discussion will be conducted by keeping the subjects of ‘existence of an external mind-independent world’ and ‘unobservable entities’ at the center of this paper. In the context of understanding the world, ‘Science’ activity is not the sum of the research carried out only by considering empirical data; on the contrary, it will be claimed that it is an endeavor that pursues unknown but interesting things (such as protons, photons, or viruses) and tries to give meaning to the world. Thus, against the empirical rigid attitude of anti-realism –bearing in mind the views of logical positivists; it will be illustrated that scientific realism is an understanding based on metaphysics and has a philosophical basis.

Keywords