Çağdaş Siyaset Felsefesinde Yeni Bir Soluk: Direniş Siyaseti ve Simon Critchley

Author:

Year-Number: 2021-11:4
Number of pages: 1635-1655
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Simon Critchley, siyaseti etik bir uğrağı da olan dilsel bir yaratım meselesi olarak görür. Erdemli davranışın temeline duyguları yerleştiren düşünüre göre bu bağlamda acı ve öfke bütün insanlarda bulunan ortak duygulardır. Siyasi bir eylemin oluşturulması bakımından bu ortak doğayı önemli gören Critchley, adaletsizlik karşısında hissedilen bu duyguların yarattığı itici güç ile eyleme geçildiğini düşünür. Fakat bütünüyle öfke gibi kişinin kendisine ve çevresine zarar verme potansiyeli taşıyan bir duygudan hareket eden, siyasi bir dile sahip olmayan eylemin başarısız olacağına inanan düşünür, liberal kurumların ya da toplumsal grupların bu öfkeyi mizah yoluyla eyleme dönüştürmesi gerektiğini ileri sürer. Adaletsizlik, acı ve öfke gibi negatif duygulara merkezi bir rol veren bu duygu türlerini mizahi bir siyasi dil üzerinden toplumsal dayanışma aracı haline getirmek isteyen Critchley, buradan direniş siyasetine kapı aralamaktadır. Direniş, devletle çatlak kabilinden bir mesafe yaratmanın, bu mesafe sayesinde çeşitli kimliklerin tanınması ve bozulan adaletin yeniden tesis edilmesi gibi pek çok olumlu siyasi eylemi gerçekleştirmenin yolunu da açacaktır.

Keywords

Abstract

Simon Critchley considers politics as a matter of linguistic creation with an ethical aspect. In this context, pain and anger are common emotions found in all people according to the philosopher who placed emotions based on virtuous behavior. Considering this common nature as important in terms of creating a political action, Critchley thinks that people act with the driving force created by these feelings in the face of injustice. However, the philosopher believes that an action that is purely based on anger, which has the potential to harm oneself and the environment, and that does not have a political language, will fail and he argues that liberal institutions or social groups should turn this anger into action through humor. Critchley wants to make these types of emotions, which give a central role to negative emotions such as injustice, pain and anger, a tool of social solidarity with a humorous political language and from this point, he opens the door to the politics of resistance. Resistance will also pave the way for many positive political actions, such as the creation of an interstitial distance within the state, recognition of various identities by means of this distance, and re-establishing of the corrupted justice.

Keywords