Aristoteles'in Politik Ekonomisine Dair Bir İnceleme

Author:

Year-Number: 2021-11:4
Number of pages: 1595-1614
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Aristoteles’in politik ekonomi anlayışı incelenmiştir. Politik ekonomi ile kast edilen modern dönemle birlikte ayrı disiplin haline gelen politika ve ahlak gibi alanların Aristoteles düşüncesinde iç içe geçen bütüncül bir yapı sergilemesidir. Aristoteles, insanın nihai ereği olan mutluluğa erişme noktasında ekonomik faaliyetlerin önemine dikkat çekmiş fakat bunun politika ve ahlak gibi disiplinlerle bağlantılı olarak ele alınması gerektiğini iddia etmiştir. Bu iddia temelinde çalışmanın odak noktası ticaret ve tarım gibi ekonomik faaliyetlere ilişkin Aristoteles’in açıklamalarını izah edip Politika ve Niakamakhos’a Etik eserlerinde bahsi geçen alanlardaki çelişkili gibi görünen ifadelerinin nasıl anlaşılması gerektiğidir. Çalışmada ayrıca Aristoteles’in özellikle ticarete ilişkin olumsuz yargılarının sebebinin bazılarının iddia ettiği gibi ideolojik bir önyargıdan değil felsefesinin bir gereği olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmanın nihai sonuçlarından biri de Aristotelesçi politik ekonomi görüşünün, modern kapitalist ekonominin noksanlarını eleştirebilmek için bir standart sunabileceğidir.

Keywords

Abstract

In this study, Aristotle’s notion of political economy was examined. What is meant by political economy is that the disciplines such as politics and morality, which have become separate disciplines from the modern period, exhibit a holistic structure that is intertwined in Aristotle's thought. Aristotle drew attention to the importance of economic activities in attaining happiness, which is the ultimate goal of human beings, but claimed that this should be considered in connection with disciplines such as politics and morality. Based on this claim, the focus of the study is to explain Aristotle's explanations regarding economic activities such as trade and agriculture, and how to understand his seemingly contradictory statements about the fields mentioned in Politics and Nicomachean Ethics. In particular, it will be tried to show that the reason for his negative judgments about trade is not an ideological bias, as some claim, but a necessity of his philosophy. The final claim of the study is that the Aristotelian view of political economy can provide a standard for criticizing the deficiencies of the modern capitalist economy.

Keywords