Hegel'in Özdeşlik Meselesi

Author :  

Year-Number: 2021-11:3
Language : null
Konu : Felsefe
Number of pages: 1315-1354
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hegel'in özdeşlik sorununu ele alan bu yazımızda, amacımız Heglci özdeşlik düşüncesinin somut bir problemle, yaşam ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktır. Hegel için özdeşlik ilk olarak Kavram ile ardından ise dolaysız idea olarak yaşam ile anlaşılabilir. Bu amaçla Hegel'in Mantık Bilimi'nde Kavram, Nesnellik ve idea bölümlerine odaklandık. Ama bundan önce Öz bölümündeki Özdeşlik tartışması üzerine durduk ve burada özdeşliğin öz-görünüş ilişkisi içinde saltık bir birlik çabası olarak ortaya çıktığını vurguladık. Bu şekilde, temelde özdeşliğin bir birlik sağlama meselesi olduğunu vurguadık ve bu birliğin en tam şekilde yaşam ideasında gerçekleştiğini belirttik. En son olarak ise özdeşliğin Hegelci tanımı olarak sunulan özdeşlik ve farkın özdeşliği tanımının yeterli olup olmadığını sorguladık.

Keywords

Abstract

In this article, which deals with Hegel's identity problem, we aim to reveal that the Hegelian idea of identity is related to a concrete problem, life. For Hegel, identity can be understood first with the Concept and then with life as the immediate Idea. For this purpose, we focused on Concept, Objectivity and Idea sections in Hegel's Science of Logic. But before that, we focused on the Identity discussion in the Essence section and emphasized that identity emerges as an effort for absolute unity in the essence-appearance relationship. In this way, we have emphasized that basically identity is a matter of providing unity, and we have stated that this unity is most fully realized in the idea of life. Finally, we questioned whether the definition of Hegelian identity as the identity of identity and difference is the real Hegelian identity thesis.

Keywords


 • Beiser, F. (2008). German idealism. The struggle against subjectivism (1781-1801). USA: Harvard University Press.

 • Caron, M. (2006). Etre et identité: Meditation sur la logique de Hegel et sur son essence. Paris: Cerf.

 • Copleston, F. (1989). Kant. (Çev. A. Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınları.

 • Dahlstrom, D. (2008). Philosophical Legacies Essays on the Thought of Kant, Hegel, and Their Contemporaries. Washington: The Catholic University Of America Press.

 • Dottori, R. (2019). Essence as Reflection. In Cesaris, Pagano and Weslati (Eds.) Hegel, Logic and Speculation (pp. 27-41). London: Bloomsbury.

 • Doz, A. (1987). La logique de Hegel et les problemes traditionelles de l’ontologie. Paris: Vrin.

 • Düsing, K. (2008). Kant's Theory of Apperception and Hegel's Criticism. Midwest Studies in Philosophy, 8, 1, 409 – 431

 • Gardner, S. (2002). German idealism. Aristotelian Society Supplementary Volume, 76, 1, 211–228.

 • Gentry, G. (2019). The Ground of Hegel's Logic of Life and the Unity of Reason. In Gentry, Pollok (Eds.). The Imagination in German Idealism and Romanticisim (pp. 148-172). London: Cambridge University Press.

 • Giovanni, G.D. (1973). Reflection and contradiction: A commentary on some pas- sages of Hegel’s science of logic. Hegel-Studien, 8, 131-162.

 • Hegel, G.W.F. (1996). Anahatlarda felsefi bilimler ansiklopedisi I: Mantık Bilimi (Çev. A. Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınları.

 • Hegel, G.W.F. (2014). Mantık Bilimi (Çev. A. Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınları.

 • Hegel, G.W.F. (2021) Felsefe Tarihi Dersleri III, (Çev. D. B. Kılınç). İstanbul: Nota- bene yayınları.

 • Kant, İ. (1993). Arı usun eleştirisi. (Çev. A. Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınları.

 • Kroner, R. (1948). The year 1800 in the development of German idealism. The Re- view of Metaphysics, 1, 4, 1-31.

 • Limnatis, N.G. (2008). German Idealism And The Problem of Knowldege. Kant, Fichte, Schelling and Hegel. USA: Springer.

 • Ng, K. (2013). Life, self-consciousness, negativity: Understanding Hegel’s specula- tive identity thesis. In Khurana (Ed.), The freedom of life: Hegelian perspectives (pp. 33-67). Köln: August Verlag.

 • Ng, K. (2020). Hegel’s Concept of Life. New York: Oxford University Press.

 • Nuzzo, A. (2016). Hegel’s Metaphysics: The Absence of the Metaphysical Subject in Hegel’s Logic. In Allegra de Laurentiis (ed.), Hegel and Metaphysics: On Logic and Ontology in the System (pp. 119-134) De Gruyter.

 • Rosen, S. (2014). The Idea of Hegel’s logic. Chicago: The University of Chicago Press.

 • Thorpe, L. (2015). Kant Dictionary. London: Bloomsbury

 • Winfield, R.D. (2012). Hegel’s science of logic: A critical rethinking in thirty lectures. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers. Öz: Hegel'in özdeşlik sorununu ele alan bu yazımızda, amacımız Heglci özdeşlik düşüncesinin somut bir problemle, yaşam ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktır. Hegel için özdeşlik ilk olarak Kavram ile ardından ise dolaysız idea olarak yaşam ile anlaşılabilir. Bu amaçla Hegel'in Mantık Bilimi'nde Kavram, Nesnellik ve idea bölümlerine odaklandık. Ama bundan önce Öz bölümündeki Özdeşlik tartışması üzerine durduk ve burada özdeşliğin öz-görünüş ilişkisi içinde saltık bir birlik çabası olarak ortaya çıktığını vurguladık. Bu şekilde, temelde özdeşliğin bir birlik sağlama meselesi olduğunu vurguadık ve bu birliğin en tam şekilde yaşam ideasında gerçekleştiğini belirttik. En son olarak ise özdeşliğin Hegelci tanımı olarak sunulan özdeşlik ve farkın özdeşliği tanımının yeterli olup olmadığını sorguladık. Anahtar Kelimeler: Hegel, özdeşlik, yaşam, kavram, Alman idealizmi, Kant.

                                                                                                    
 • Article Statistics