Hegel'in Özdeşlik Meselesi

Author:

Year-Number: 2021-11:3
Number of pages: 1315-1354
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hegel'in özdeşlik sorununu ele alan bu yazımızda, amacımız Heglci özdeşlik düşüncesinin somut bir problemle, yaşam ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktır. Hegel için özdeşlik ilk olarak Kavram ile ardından ise dolaysız idea olarak yaşam ile anlaşılabilir. Bu amaçla Hegel'in Mantık Bilimi'nde Kavram, Nesnellik ve idea bölümlerine odaklandık. Ama bundan önce Öz bölümündeki Özdeşlik tartışması üzerine durduk ve burada özdeşliğin öz-görünüş ilişkisi içinde saltık bir birlik çabası olarak ortaya çıktığını vurguladık. Bu şekilde, temelde özdeşliğin bir birlik sağlama meselesi olduğunu vurguadık ve bu birliğin en tam şekilde yaşam ideasında gerçekleştiğini belirttik. En son olarak ise özdeşliğin Hegelci tanımı olarak sunulan özdeşlik ve farkın özdeşliği tanımının yeterli olup olmadığını sorguladık.

Keywords

Abstract

In this article, which deals with Hegel's identity problem, we aim to reveal that the Hegelian idea of identity is related to a concrete problem, life. For Hegel, identity can be understood first with the Concept and then with life as the immediate Idea. For this purpose, we focused on Concept, Objectivity and Idea sections in Hegel's Science of Logic. But before that, we focused on the Identity discussion in the Essence section and emphasized that identity emerges as an effort for absolute unity in the essence-appearance relationship. In this way, we have emphasized that basically identity is a matter of providing unity, and we have stated that this unity is most fully realized in the idea of life. Finally, we questioned whether the definition of Hegelian identity as the identity of identity and difference is the real Hegelian identity thesis.

Keywords