Aristotle on Being and Unity within the Framework of Aporia XI

Author:

Year-Number: 2022-12:1
Number of pages: 165-179
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Metafizik Beta kitabı, kökleri Alfa’da izlenebilecek olan bir dizi aporia içermektedir. Beta kitabındaki aporiaların sorgulanması, bizleri bağlayan zincirleri tanımlamamıza, ilerlememiz gereken yönü belirlememize, aradığımızı bulduğumuzda bunun farkında olmamıza ve nihayet birbiriyle rekabet eden görüşlere ilişkin yetkin yargılar geliştirebilmemize olanak sağlayacaktır. Diğer bir deyişle, aporiaların ele alınması Aristoteles’in sorgulama metodolojisinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada Metafizik Beta içindeki en karmaşık aporialardan biri olan ve varlık ile birliğin statüsünü sorgulayan onbirinci aporiaya odaklanılmıştır.

Keywords

Abstract

Metaphysics Book Beta includes a series of aporiai that stem from the treatment of Book Alpha. In Metaphysics B, it is understood that studying through the aporiai enables us to identify the knots binding us, to know the direction in which we must proceed, to recognize it when we have found what we are seeking, and to be competent judges of competing accounts. In other words, in Aristotle’s Metaphysics, studying aporiai has a crucial role in his method of inquiry. In this paper, I will try to focus on one of the most complex aporiai in Metaphysics, which is the eleventh aporia that concerns the status of being and unity.

Keywords