Aristotle on Being and Unity within the Framework of Aporia XI

Author :  

Year-Number: 2022-12:1
Language : null
Konu : Ancient Philosophy
Number of pages: 165-179
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Metafizik Beta kitabı, kökleri Alfa’da izlenebilecek olan bir dizi aporia içermektedir. Beta kitabındaki aporiaların sorgulanması, bizleri bağlayan zincirleri tanımlamamıza, ilerlememiz gereken yönü belirlememize, aradığımızı bulduğumuzda bunun farkında olmamıza ve nihayet birbiriyle rekabet eden görüşlere ilişkin yetkin yargılar geliştirebilmemize olanak sağlayacaktır. Diğer bir deyişle, aporiaların ele alınması Aristoteles’in sorgulama metodolojisinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada Metafizik Beta içindeki en karmaşık aporialardan biri olan ve varlık ile birliğin statüsünü sorgulayan onbirinci aporiaya odaklanılmıştır.

Keywords

Abstract

Metaphysics Book Beta includes a series of aporiai that stem from the treatment of Book Alpha. In Metaphysics B, it is understood that studying through the aporiai enables us to identify the knots binding us, to know the direction in which we must proceed, to recognize it when we have found what we are seeking, and to be competent judges of competing accounts. In other words, in Aristotle’s Metaphysics, studying aporiai has a crucial role in his method of inquiry. In this paper, I will try to focus on one of the most complex aporiai in Metaphysics, which is the eleventh aporia that concerns the status of being and unity.

Keywords


 • Bell, I. (2000). Are Being and Unity Substances of Things? On the Eleventh Aporia of Metaphysics B. The Southern Journal of Philosophy, 38 (1), 1-17.

 • Bowe, G. S. (1997). Aristotle and Plotinus on Being and Unity. (PhD Thesis). Ontario: McMaster University.

 • Cavini, W. (2009). Aporia 11. Aristotle’s Metaphysics Beta. (Eds. M. Crubellier & A Laks). Oxford: Oxford University Press.

 • Garreth, M. (1999). The Normalization of Perplexity in Aristotle. From Puzzles to Principles? Essays on Aristotle's Dialectic. Lanham: Lexington Books.

 • Gelber, J. (2017). Uses of Aporia in Aristotle’s Natural Science, a Case Study: Gen- eration of Animals. The Aporetic Tradition in Ancient Philosophy.

 • Halper, E. (1985). The Origin of Aristotle's Metaphysical Aporiai. The Society for An- cient Greek Philosophy Newsletter, 143.

 • Hegel, G.W.F. (1995). Lectures on the History of Philosophy, vol. 3. (Trans. E. S. Hal- dane & F. H. Simson). Lincoln: University of Nebraska Press.

 • Karuzis, J. (2013). Studies on Being in Aristotle's Metaphysics Beta (PhD Thesis).

 • Madigan, A. (1999). Aristotle's Metaphysics, Books B and K 1-2. Oxford: Clarendon Press.

 • Politis, V. (2003). Colloquium 5: Aristotle on Aporia and Searching in Metaphysics. Pro- ceedings of the Boston Area Colloquium in Ancient Philosophy, 18 (1), 145182.

 • Politis, V. (2005). Routledge Philosophy Guidebook to Aristotle and the Metaphysics. New York: Routledge. Öz: Metafizik Beta kitabı, kökleri Alfa’da izlenebilecek olan bir dizi aporia içermektedir. Beta kitabındaki aporiaların sorgulanması, bizleri bağlayan zincirleri tanımlamamıza, ilerlememiz gereken yönü belirlememize, aradığımızı bulduğumuzda bunun farkında olmamıza ve nihayet birbiriyle rekabet eden görüşlere ilişkin yetkin yargılar geliştirebilmemize olanak sağlayacaktır. Diğer bir deyişle, aporiaların ele alınması Aristoteles’in sorgulama metodolojisinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada Metafizik Beta içindeki en karmaşık aporialardan biri olan ve varlık ile birliğin statüsünü sorgulayan onbirinci aporiaya odaklanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Aporia, Metafizik, Beta, Aristoteles, varlık, birlik.

                                                                                                    
 • Article Statistics