Evlilik Felsefe Yapmaya Engel midir?

Author :  

Year-Number: 2021-11:4
Language : null
Konu : Felsefe
Number of pages: 1863-1880
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Evlilik felsefe yapmaya engel midir?” gibi bir soru ilk bakışta tuhaf görünebilir ve hatta sorunun felsefi bir soru olmadığı bile iddia edilebilir. Ne var ki bu “tuhaf” soru, Stoacı Musonius Rufus’a bizzat sorulur ve filozof bu soruya yanıt vermeye çalışırken hem örnek aldığı evli filozoflara atıf yapar hem de evlilik yaşamının felsefi bir yaşam olduğunu pek çok kanıtla temellendirir. Roma dönemi ve özellikle geç dönem Stoacılık söz konusu olduğunda bu soruya benzer pek çok sorunun tartışıldığı görülür. Gündelikle ilgili pek çok acil soru, felsefi temellendirmelerle yanıtlanır ve bu yaklaşım Roma’nın ve Roma Stoacılığın felsefeye yönelik tutumunu anlamayı sağlar. Bu çalışmada retorik olarak sorulan bu soru aracılığıyla Musonius Rufus ve Hierokles’in evliliğe ilişkin görüşleri ele alınmakta ve gündelik bir meselenin felsefi bir yaşam biçimi olarak nasıl önerilebildiği tartışılmaktadır.

Keywords

Abstract

The question “Is marriage a handicap for the pursuit of philosophy?” might seem strange at first and some might even argue whether it is a philosophical question at all. However, this “bizarre” question was asked to Stoic Musonius Rufus himself and while trying to answer it, the philosopher both referred to the other married philosophers whom he admired and founded many proofs on the fact that marital life is a philosophical life. When it comes to the Roman period and especially the late Stoicism, we can see that many questions similar to this question are discussed. Many urgent questions about everyday life are answered with philosophical grounds, and this approach makes it possible to understand the attitude of Rome and Roman Stoicism towards philosophy. In this study, through this question asked rhetorically, the views of Musonius Rufus and Hierocles on marriage are addressed and how a daily issue can be proposed as a philosophical way of life is discussed.

Keywords


 • Aurelius, M. (2012). Düşünceler. (Çev. Ş. Karadeniz). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 • Barrett, D. S. (1982). Greek and Roman Coins in the University of Queensland. St. Lucia: University of Queensland.

 • Epictetus. (1998). Discourses Books 1-2. (Trans. W. A. Oldfather). Cambridge: Har- vard University Press.

 • Foucault, M. (2010). Cinselliğin Tarihi. (Çev. H. Uğur Tanrıöver), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 • Kierkegaard, S. (2020). İtirazlara Cevaben Evlilik Üzerine Muhtelif Gözlemler: Bir Ko- canın Kaleminden. (Çev. N. Beier). İstanbul: Pinhan Yayıncılık.

 • Lucretius. (1992). On the Nature of Things. (Trans. W. H. D. Rouse). Cambridge: Harvard University Press.

 • Seneca, L. A. (1992). Ahlâki Mektuplar. (Çev. T. Uzel), Ankara: Türk Tarih Kurumu

 • Von Arnim, H. (1964). Stoicorum Veterum Fragmenta Vol. I-IV, Stuttgart: Teubner.

 • Vottero, D. (1998). Lucio Anneo Seneca: I Frammenti. Bologna: Patron. Öz: “Evlilik felsefe yapmaya engel midir?” gibi bir soru ilk bakışta tuhaf görünebilir ve hatta sorunun felsefi bir soru olmadığı bile iddia edilebilir. Ne var ki bu “tuhaf” soru, Stoacı Musonius Rufus’a bizzat sorulur ve filozof bu soruya yanıt vermeye çalışırken hem örnek aldığı evli filozoflara atıf yapar hem de evlilik yaşamının felsefi bir yaşam olduğunu pek çok kanıtla temellendirir. Roma dönemi ve özellikle geç dönem Stoacılık söz konusu olduğunda bu soruya benzer pek çok sorunun tartışıldığı görülür. Gündelikle ilgili pek çok acil soru, felsefi temellendirmelerle yanıtlanır ve bu yaklaşım Roma’nın ve Roma Stoacılığın felsefeye yönelik tutumunu anlamayı sağlar. Bu çalışmada retorik olarak sorulan bu soru aracılığıyla Musonius Rufus ve Hierokles’in evliliğe ilişkin görüşleri ele alınmakta ve gündelik bir meselenin felsefi bir yaşam biçimi olarak nasıl önerilebildiği tartışılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Stoacılık, evlilik, oikeiōsis, yükümlülük, Musonius Rufus, Hierokles.

                                                                                                    
 • Article Statistics