Gettier Durumlarının ve Lehrer ile Paxson’ın Bazı Örneklerinin Doğal Türetim Yöntemi Açısından İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2021-11:2
Number of pages: 521-531
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada; Edmund L. Gettier’in üç unsurlu bilgi anlayışının eksikliğine dikkatimizi çekmek için iki durumu ele aldığı “Gerekçelendirilmiş Doğru İnanç Bilgi Midir?” adlı makalesindeki örnekler ve bu eksikliklerin giderilmesine yönelik dört unsurlu bilgi anlayışlarından birini savunan Keith Lehrer ile Thomas Paxson’ın “Bilgi: Sarsılmaz Gerekçelendirilmiş Doğru İnanç” adlı makalelerinde yer alan bazı örnekler üzerinde durulacaktır. İlk olarak söz konusu bu makalelerdeki örneklerin ne tür birer doğal türetim oldukları belirlenmeye; daha sonra da bu türetimlerin doğrudan ve dolaylı kanıtlama yöntemleri kullanılarak geçerli olup olmadıkları gösterilmeye çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

This study will focus on the examples in Edmund L. Gettier’s article titled “Is Justified True Belief Knowledge?”, which addresses two cases to draw our attention to the lack of a tripartite conception of knowledge, and on some examples in the article titled with “Knowledge: Undefeated Justified True Belief” by Keith Lehrer and Thomas Paxson who advocate one of the quadripartite conceptions of knowledge to overcome these shortcomings. Firstly, this study will try to determine what kind of natural deduction the examples in these articles are, then show whether these deductions are valid by using direct and indirect proving methods.

Keywords