The Axiological Paradigm of Virtual Community Multivector Nature as a Threat to Information Culture and National Security

Author:

Year-Number: 2022-12:2
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Philosophy of the virtual culture, communication culture, national security
Number of pages: 571-591
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makale, sanal toplulukların çok vektörlü temsilinin devlet kurumu ve güvenliği üzerindeki olumsuz etkilerinin yanı sıra sanal toplulukların türlerini ve özelliklerini incelemektedir. Güvenliğin a priori temel yaşamsal gereklilik değeri dolaylı olarak vurgulanır. Makale, modern iletişim kültürü çerçevesinde çalışma ilkelerini anlamak için sanal toplulukların ayırt edici özelliklerini tanımlamayı, sanal topluluklardan gelen bir toplum için tehdit ve riskleri özetlemeyi amaçlamaktadır. Bilginin korunması, ulusal ve küresel güvenlik için bir öncelik haline gelir. Bilgi güvenliği, bilgi dünyası, bilgi egemenliği, ulusal güvenliğin kültürel kodunun bileşenleridir. Anahtar mesaj, sanal topluluğun (anonimlik, karma kimlik, yapay statü, kitsch vb.'nin bir somutlaşmışı olarak) hem kişisel hem de ulusal güvenlik için tehdit oluşturan bilgi ve iletişim uyumsuzluğu için güçlü bir araç olduğunu iddia ediyor.

Keywords

Abstract

The article studies the kinds and specificities of virtual communities along with the capabilities of adverse effects of multivector representation of virtual communities on state institutions and security. The value of the security as a priori basic vital necessity is implicitly emphasized. The article aims to define the distinguishing features of virtual communities to understand their operational principles in the frame of modern communication culture and to outline threats and risks for a society coming from virtual communities. Protecting information becomes a priority for national and global security. Infosecurity, infosphere, and info sovereignty are constituents of the cultural code of national security. Key message claims that virtual community (as an embodiment of anonymity, mixed identity, artificial status, kitsch, etc.) is a powerful tool for information and communication discord, which poses a threat to both personal and national security.

Keywords