The Sanctification of Woman and Family in the Ukrainian Spiritual Tradition: Ethnic Mentality and Language

Author:

Year-Number: 2021-11:2
Number of pages: 699-712
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makale, Ukrayna manevi geleneğinde bir aile ve kadın kutsallaştırmasının dikkate alınmasına ayrılmıştır. Çalışma, Ukrayna dili kültürünün ve etnik zihniyetinin kadınsı motiflerini ortaya koymakta ve Ukrayna etnik kültüründe etnik ve zihinsel temaların manevi bir paradigması olarak dini fenomen ve dinin ikili olarak ele alınması konusunu temsil etmektedir. Yazarlar, geleneksel din ve aile iletişim kültürünün krizi ışığında Ukrayna zihniyetinin etnik ve sosyal boyutlarını inceliyorlar. Çok vektörlü Sanayi sonrası dünya, krizine neden olan geleneksel Ukrayna dini duygusuyla tutarsız. Sonuç olarak, Ukrayna milleti için hayati mesele, doğanın manevi ve tarihi ulusal deneyimi düşündüğü Ukrayna etnolarıdır. Ukrayna'nın gerçek manevi Rönesansı ve diğer değerlere karşı hoşgörülü tutum ancak gerçek Ukrayna değerleri popülerleştirildiğinde ve saygı duyulduğunda mümkündür.

Keywords

Abstract

The article is devoted to the consideration of family and woman sanctification in the Ukrainian spiritual tradition. The study reveals the feminine motives of the Ukrainian language culture and ethnic mentality and represents the issue of dual consideration of religious phenomenon and religion as a spiritual paradigm of ethnic and mental themes in the Ukrainian ethnic culture. The authors study ethnic and social dimensions of the Ukrainian mentality in light of the crisis of traditional religion and family communication culture. The multi-vector post-industrial world is inconsistent with the sense of traditional Ukrainian religion that has caused its crisis. Consequently, the vital issue for the Ukrainian nation is the Ukrainian ethnos, which nature considers spiritual and historical national experience. The true spiritual Renaissance of Ukraine and tolerant attitude to the other values are possible only when the true Ukrainian values are popularized and respected.

Keywords