The Sanctification of Woman and Family in the Ukrainian Spiritual Tradition: Ethnic Mentality and Language

Author :  

Year-Number: 2021-11:2
Language : null
Konu : Spiritual and cultural tradition
Number of pages: 699-712
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makale, Ukrayna manevi geleneğinde bir aile ve kadın kutsallaştırmasının dikkate alınmasına ayrılmıştır. Çalışma, Ukrayna dili kültürünün ve etnik zihniyetinin kadınsı motiflerini ortaya koymakta ve Ukrayna etnik kültüründe etnik ve zihinsel temaların manevi bir paradigması olarak dini fenomen ve dinin ikili olarak ele alınması konusunu temsil etmektedir. Yazarlar, geleneksel din ve aile iletişim kültürünün krizi ışığında Ukrayna zihniyetinin etnik ve sosyal boyutlarını inceliyorlar. Çok vektörlü Sanayi sonrası dünya, krizine neden olan geleneksel Ukrayna dini duygusuyla tutarsız. Sonuç olarak, Ukrayna milleti için hayati mesele, doğanın manevi ve tarihi ulusal deneyimi düşündüğü Ukrayna etnolarıdır. Ukrayna'nın gerçek manevi Rönesansı ve diğer değerlere karşı hoşgörülü tutum ancak gerçek Ukrayna değerleri popülerleştirildiğinde ve saygı duyulduğunda mümkündür.

Keywords

Abstract

The article is devoted to the consideration of family and woman sanctification in the Ukrainian spiritual tradition. The study reveals the feminine motives of the Ukrainian language culture and ethnic mentality and represents the issue of dual consideration of religious phenomenon and religion as a spiritual paradigm of ethnic and mental themes in the Ukrainian ethnic culture. The authors study ethnic and social dimensions of the Ukrainian mentality in light of the crisis of traditional religion and family communication culture. The multi-vector post-industrial world is inconsistent with the sense of traditional Ukrainian religion that has caused its crisis. Consequently, the vital issue for the Ukrainian nation is the Ukrainian ethnos, which nature considers spiritual and historical national experience. The true spiritual Renaissance of Ukraine and tolerant attitude to the other values are possible only when the true Ukrainian values are popularized and respected.

Keywords


 • Dodonov, R. (1998). Ethnic mentality: the experience of socio-philosophical re- search. Zaporizhzhia: Tandem-U.

 • Khrypko, S. (2003). Religious and Spiritual Contexts of Ukrainian Mentality: thesis of Doctor of Philosophy. Kyiv: National Pedagogical Dragomanov University.

 • Khrypko, S. (2012). Personality and Image of a Widow in Ukrainian and Biblical Tradition. Journal of National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv, Volume 7, № 28 (41), 7-25.

 • Khrypko S. & Iatsenko G. (2019). Philosophy of a Surname: Ukrainian Context. Beytulhikme An International of Philosophy, 9 (4), 899-912.

 • Kolodny, A; Filipovych, L. (1996). Religious Spirituality of the Ukrainians: Manifesta- tions, Figures, State. Lviv: Logos.

 • Krymsʹkyy, S. (1996). Archetypes of Ukrainian culture. The phenomenon of Ukrainian culture: methodological principles of understanding, 91-112.

 • Lobanchuk, O. (2013). The archetype "Philosophy of the Heart" as a moral and ethical basis of the pedagogical heritage of G. Skovoroda. The unity of Pedagogy and Research – the main principle of the University, 353-355.

 • Lobanchuk, O. (2018). Synchronic Approach to Comparative Research of Ukrain- ian Cultural Space in European Context. Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 8 (2), 665-674.

 • Ogienko, I. (Metropolitan Illarion). (1994). Ancient Pagan Beliefs of the Ukrainian Na- tion: Historical and Religious Monography. Kyiv: Oberegy.

 • Predko D. & Predko O. (2020). Imperatives of Spirituality: Essence and Key Mean- ings. Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 10 (1), 69-78.

 • Religion in the Spiritual Life of the Ukrainian Nation. (1994). Kyiv.

 • Sheptytsky, A. (1990). How to Build a Native House. Journal “The World”.

 • Sichynskyi, V. (1991). The Foreigners about Ukraine. Lviv: World, 96 p.

 • Sosenko, K. (1994). Christmas – Koliada and Christmas Eve: Narration of Cultural Stud- ies. Kyiv: Ukrainian Writer.

 • Zajvoronok, V. (2006). The Signs of Ukrainian Ethnoculture. Kyiv. Öz: Makale, Ukrayna manevi geleneğinde bir aile ve kadın kutsallaştırmasının dikkate alınmasına ayrılmıştır. Çalışma, Ukrayna dili kültürünün ve etnik zihniyetinin kadınsı motiflerini ortaya koymakta ve Ukrayna etnik kültüründe etnik ve zihinsel temaların manevi bir paradigması olarak dini fenomen ve dinin ikili olarak ele alınması konusunu temsil etmektedir. Yazarlar, geleneksel din ve aile iletişim kültürünün krizi ışığında Ukrayna zihniyetinin etnik ve sosyal boyutlarını inceliyorlar. Çok vektörlü Sanayi sonrası dünya, krizine neden olan geleneksel Ukrayna dini duygusuyla tutarsız. Sonuç olarak, Ukrayna milleti için hayati mesele, doğanın manevi ve tarihi ulusal deneyimi düşündüğü Ukrayna etnolarıdır. Ukrayna'nın gerçek manevi Rönesansı ve diğer değerlere karşı hoşgörülü tutum ancak gerçek Ukrayna değerleri popülerleştirildiğinde ve saygı duyulduğunda mümkündür. Anahtar Kelimeler: Anne, aile, sakral gelenek, etnik zihniyet, maneviyat.

                                                                                                    
 • Article Statistics