Truth, Good and Beauty: Categories of Mykola Berdyaev’s Eschatological Metaphysics, as an Alternative to the Value Chaos of Contemporaneity

Author :  

Year-Number: 2021-11:2
Language : null
Konu : Philosophy
Number of pages: 713-733
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kiev Varoluşçuluk Okulu filozofu Mykola Berdyaev’in (1874-1948) eskatolojik metafiziğindeki “hakikat”, “iyi” ve “güzellik” kategorileri, insanın nitelik ve değer boyutlarını ve buna bağlı olarak yapıyı tanımlar. eskatolojik epistemolojiler, etik ve estetik. Tamamen farklılaşmaya ve organize kaosa neden olan uzay ve zamanın niceliksel yakalanmasının teknikleşmiş medeniyetinin küreselleşme ilkesine karşı çıkıyorlar. Berdyaev, kriz çelişkilerinin çözümünü teleoloji ve estetik merceğinden ele alıyor, çünkü medeniyet krizinin temel sorunu, insanların bilincinin hedeflere değil, yaşam araçlarına yönelik olmasıdır. Yine de nihai amaç, yaşamı ontolojik güzelliğe dönüştürmektir, aksi takdirde iktisat ve teknizmin egemenliği bir diktatörlüğün ve teknik kıyametin kurulmasına yol açacaktır. Bu, estetiğin Berdyaev’in varoluşsal kişiliğinin temeli olduğuna inanmak ve onun bilimsel söylemine yeni bir “eskatolojik estetik” terimi eklemek için sebep verir.

Keywords

Abstract

The “truth”, “good” and “beauty” categories in the eschatological metaphysics of Mykola Berdyaev (1874-1948), the philosopher of the Kyiv School of Existentialism, define the qualitative and value dimensions of the human person and accordingly structure eschatological epistemologies, ethics and aesthetics. They are opposed to the globalization principle of the technified civilization of the quantitative capture of space and time, which caused total differentiation and organized chaos. Berdyaev considers the solution of crisis contradictions through the lens of teleology and aesthetics because the main problem of the civilization crisis is that the consciousness of people is directed not towards objectives, but towards the means of life. Yet the ultimate goal is to transform life into ontological beauty, otherwise, the dominance of economism and technicism will lead to the establishment of a dictatorship and technical apocalypse. This gives reason to believe that aesthetics is the basis of Berdyaev’s existential personalism and to introduce a new term “eschatological aesthetics” into his scientific discourse.

Keywords


 • Akkın, İ. O. (2018). The Residue of Anthropocentrism in Heidegger’s Question af- ter Technic. Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 8 (2), 427-440. http://www.beytulhikme.org/Makaleler/2092696898_01_Akkin_(427440).pdf.

 • Askin, Z. & Ciliz, F. (2016). Platon’da Güzel, Aletheia ve Sanat İlişkisi. Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 6 (1), 195-209. Doi: 10.18491/bijop.xxxxx.

 • Badiou, А. (2018). True Life. Moscow: RIPOL-classic.

 • Bakış, R. (2017). Nurettin Topçu’nun Felsefe ve Metafizik Tasavvuru. Beytulhikme An In-ternational Journal of Philosophy, 7 (1), 311-333. http://www.beytulhikme.org/Makaleler/807407313_13_Bakis_(311-333).pdf.

 • Baudrillard, J. (2004). Simulacra and Simulation. Kyiv: Osnovy.

 • Berdyaev, М. (2014). The Paradox of Lie. Psychology and Society, 4, 20-23. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psis_2014_4_6.

 • Berdyaev, М. (2016). The Problem of the Ethical Cognition. Psychology and Society, 4, 17-29. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psis_2016_4_5.

 • Berdyaev, М. (2015a). War and Eschatology. Psychology and Society, 4, 6-11. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psis_2015_4_3.

 • Berdyaev, М. (2015b). Will to Life and Will to Culture. Psychology and Society, 3, 24- 30. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psis_2015_3_6.

 • Berdyaev, N. (2003c). Existential Dialectic of the Divine and the Human. Dialectic of the Divine and the Human. Kharkov: Folio, 341-498.

 • Berdyaev, N. (2003f). I and the World of Objects. Spirit and Reality. Kharkov: Folio, 25-156.

 • Berdyaev, N. (2003d). On the Appointment of Man. The Experience of Paradoxical Ethics. Kharkov: Folio, 25-422.

 • Berdyaev, N. (2003e). Slavery and Human Freedom. The Experience of Paradoxical Ethics. Kharkov: Folio, 425-696.

 • Berdyaev, N. (2011). Spirit and Reality. Moscow: Astrel.

 • Berdyaev, N. (2002a). Sub specie aetenitatis: Philosophical, Social and Literary Experi- ments. Moscow: Kanon+.

 • Berdyaev, N. (2003а). The Experience of Eschatological Metaphysics. Spirit and Re- ality. Kharkov: Folio, 381-564.

 • Berdyaev, N. (2003b). The Fate of Man in the Modern World. Spirit and Reality. Kharkov: Folio, 157-226.

 • Berdyaev, N. (1995). The Kingdom of the Spirit and the Kingdom of Caesar. Moscow: Respublika.

 • Berdyaev, N. (2002b). The Meaning of History. The Meaning of History. The New Middle Ages. Moscow: Kanon+, 7-218.

 • Berdyaev, N. (2002c). The Meaning of the Creative Act. Kharkov: Folio.

 • Berdyaev, N. (1994). The Philosophy of Free Spirit. Moscow: Respublika.

 • Berdyaev, N. (2012). The Philosophy of Inequality. Moscow: Institute of Russian Civ- ilization.

 • Birgül, M. (2017). Varlığın Çobanı ya da Varlığın Duacısı: Martin Heidegger ve Nu- rettin Topçu Üzerine Düşünceler. Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 7 (2), 257-302. http://www.beytulhikme.org/Makaleler/1333943057_15_Birgul_(257-302).pdf.

 • Bychkov, V. (2013). Aesthetics of Nikolai Berdyaev. Nikolai Aleksandrovich Ber- dyaev. Moscow: RPEР, 210-270.

 • Checketts, L. (2017). New Technologies – Old Anthropologies? Religions, 8(4). doi.org/10.3390/rel8040052.

 • Gorban, R. (2014). Eschatological Perspective of History Interpreted by Mykola Berdyaev. Ivano-Frankivsk: Nova Zoria.

 • Gorban, R. (2019). Ways of Development of Personalistic Thought in the Countries of the Euro-Atlantic Region. Polish version: Czeslaw Bartnik. Kyiv: Bilyi Tyhr.

 • Gorban, R. (2021). Prophetic Philosophy of Mykola Berdyaev as the Art of Under- standing in the Context of Global Crisis. Journal of Religious & Theological Information, 20(1), 10-22. doi.org/10.1080/10477845.2020.1864884.

 • Hart, D. (2003). The Beauty of the Infinite: The Aesthetics of Christian Truth. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company.

 • Husserl, E. (2005). Logical Research. Volume 2. Part one. Selected works. Moscow: Territoria Budushchego, 75-184.

 • Kudaev, А. (2014). Tragedy of Creativity in the Aesthetics of Nikolai Berdyaev. Moscow: Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences.

 • Mueller, A. (2020a). From Lockdowns to “The Great Reset”. https://mi- ses.org/wire/lockdowns-great-reset.

 • Mueller, A. (2020b). No Privacy, No Property: The World in 2030 According to the WEF. https://mises.org/wire/no-privacy-no-property-world-2030-according-wef.

 • Mueller, A. (2020c). The Dystopian “Fourth Industrial Revolution” Will Be Very Differ- ent from the First One. https://mises.org/wire/dystopian-fourth-industrial-revolution-will-be-very-different-first-one.

 • Mueller, A. (2020d). The Progressivism of the Future Is Really Just the Socialism of the Past. https://mises.org/wire/progressivism-future-really-just-socialism-past.

 • Polleit, T. (2020). New Opportunities for Marxists: Climate Change and Coronavirus. https://mises.org/wire/new-opportunities-marxists-climate-change-and-coronavirus.

 • Rafalskyi, О., Kalakura, Ya., Kotsur, V., Yurii, М. (2020). Anthropological Code of Ukrainian Culture and Civilization. Volume 2. Kyiv: I. F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine.

 • Ramachandran, V. (2011). The Tell-Tale Brain: A Neuroscientist's Quest for What Makes Us Human. New York, London: W. W. Norton & Company.

 • Sarkisiants, А. (2018). The Possibility of True Life: The Ethical-Political Thought of Alain Badiou. True Life. Moscow: RIPOL-classic, 5-57.

 • Soykan, О. N. (2013). Sanat ve Hakikat. Beytulhikme An International Journal of Phi- losophy, 3 (1), 139-150. http://www.beytulhikme.org/Makaleler/1659819752_07_Soykan_(139-150).pdf.

 • Toffler, A., Toffler, H. (2006). Revolutionary Wealth. New York: Alfred A. Knopf.

 • Woo-Won, Choi (2012). Spiritual Foundation of the Asian Civilizations: The Unity of Verity, Beauty and Divinity in Buddha and Rūmī. Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 2 (1), 01-16. http://www.beytulhikme.org/Makaleler/1522248467_01_Woo-Won_(01-16).pdf.

 • Yermolenko, А. (2019). Academic Philosophy as a “New Enlightenment” for a Di- alogue-based Civilization. Journal of the National Academy of Sciences of Ukraine, 11, 3-12. doi.org/10.15407/visn2019.11.003.

 • Yishuai, Li. (2019). The Duality of N. A. Berdyaev’s Aesthetic Views: Experience of International Studies. Bulletin of the Moscow State Regional University. Series: Philosophical Sciences, 3, 124–131. doi.org/10.18384/2310-7227-2019-3-124-13.

 • Žižek, S. (2020). Pandemic!: COVID-19 Shakes the World. New York. Öz: Kiev Varoluşçuluk Okulu filozofu Mykola Berdyaev’in (1874-1948) eskatolojik metafiziğindeki “hakikat”, “iyi” ve “güzellik” kategorileri, insanın nitelik ve değer boyutlarını ve buna bağlı olarak yapıyı tanımlar. eskatolojik epistemolojiler, etik ve estetik. Tamamen farklılaşmaya ve organize kaosa neden olan uzay ve zamanın niceliksel yakalanmasının teknikleşmiş medeniyetinin küreselleşme ilkesine karşı çıkıyorlar. Berdyaev, kriz çelişkilerinin çözümünü teleoloji ve estetik merceğinden ele alıyor, çünkü medeniyet krizinin temel sorunu, insanların bilincinin hedeflere değil, yaşam araçlarına yönelik olmasıdır. Yine de nihai amaç, yaşamı ontolojik güzelliğe dönüştürmektir, aksi takdirde iktisat ve teknizmin egemenliği bir diktatörlüğün ve teknik kıyametin kurulmasına yol açacaktır. Bu, estetiğin Berdyaev’in varoluşsal kişiliğinin temeli olduğuna inanmak ve onun bilimsel söylemine yeni bir “eskatolojik estetik” terimi eklemek için sebep verir. Anahtar Kelimeler: Bilgelik, eskatolojik estetik, uyum, ekonomik merkezcilik, sahte, yalanlar.

                                                                                                    
 • Article Statistics