Bilinç Kanıtı

Author :  

Year-Number: 2021-11:1
Language : null
Konu : Felsefe, Din Felsefesi
Number of pages: 25-45
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilincin ne olduğu meselesi hala gizemini korumaktadır. Onun gizemi, bilinçli ve öznel deneyimlerimizin –onları deneyimlediğimiz haliyle– nasıl olup da maddi şeyler olabileceğini veya maddi şeyler tarafından üretilebileceğini anlamaktaki zorluktan kaynaklanır. Bu gizemden arınabilmek adına kimileri, bilincin deneyime konu olan bu fenomenal niteliklerinin gerçek olmadıklarını veya en azından bize göründüğü gibi olmadıklarını iddia ederken, diğer bazıları ise bunların var olması gerektiğinde ısrar eder. Fakat bu deneyimlerin gerçekten var olduğu kabul edildiğinde, baştaki soruya dönerek, bunların maddeden nasıl çıktığını ve maddeyle ilişkisinin ne olduğunu anlamakta zorlanırız. Bilincin ortaya çıkışını ve maddeyle ilişkisini anlamakta zorlanmamızın nedeni, maddi evrenin, tümüyle maddi süreçler sonucunda bilinç gibi bir fenomeni ortaya çıkardığını varsaymamızdır. Oysa bilinçli bir varlık olan Tanrı’nın yarattığı bir evrende, bilincin ortaya çıkması daha olasıdır. Bu çalışmada, bilinç kanıtının bazı versiyonlarını tanıtacağım ve bu kanıta ilişkin bazı endişeleri inceleyeceğim.

Keywords

Abstract

The question of what consciousness still remains a mystery. Its mystery stems from the difficulty in understanding how our conscious and subjective experiences –as we experience them– can be material or be produced by material things. In order to be cleansed of this mystery, some claim that these phenomenal qualities of consciousness that are the subject of experience are not real, or at least not as they seem to us, while others insist that they must exist. But when we are told that these experiences actually exist, we find it difficult to return to the original question and understand how they came out of matter and what their relation is to matter. At this point, the defenders of the evidence of consciousness argue that the difficulty in understanding the emergence of consciousness stems from naturalistic assumptions. The reason why we find it difficult to understand the emergence of consciousness and its relation to matter is that we assume that the universe has gone through just material processes and brought about a phenomenon such as consciousness. However, in a universe created by God, a conscious being, consciousness is more likely to arise. In this paper, I will introduce some versions of the argument from consciousness and examine some of the concerns regarding these arguments.

Keywords


 • Adams, R. M. (1987). Flavors, Colors, and God. The Virtue of Faith and Other Essays in Philosophical Theology. (Ed. R. M. Adams). Oxford: Oxford University Press, 243-62.

 • Chalmers, D. (1996). The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory. Oxford University Press.

 • Chalmers, D. (2010). The Character of Consciousness. New York: Oxford University Press.

 • Chalmers, D. (2017). David Chalmers, Bilinç Üzerine Konuşmalar (Ed. S. Blackmore). İstanbul: Küre Yayınları, 51-67

 • Dennett, D. C. (2017). Bilinç Açıklanıyor. (Çev. Sibel Kibar). İstanbul: Alfa Yayınları.

 • Holt, J. (2013). Dünya Neden Var? (Çev. E. Kılıç,). İstanbul: Aylak Kitap.

 • Knight, C. C. (2013). Theistic Naturalism. Encyclopedia of Sciences and Religions (Ed. R. A.L.C. ve O. L.). Dordrecht: Springer, 2240-2243.

 • Lim, D. (2011). Zombies, Epiphenomenalism, and Personal Explanations: A Tension in Moreland’s Argument from Consciousness. European Journal for Philosophy of Religion, 3 (2), 439-450.

 • Locke, J. (1996). İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme. (Çev. V. Hacıkadiroğlu). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

 • McGinn, C. (1989). Can We Solve the Mind-Body Problem? Mind Association, 98 (391), 349-66.

 • McGinn, C. (1999). The Mysterious Flame : Conscious Minds in a Material World. New York: Basic Books.

 • McIntosh, C. A. (2019). Nontraditional Arguments for Theism. Philosophy Compass, 14 (5), 1-14.

 • Moreland, J. P. (2008). Consciousness and the Existence of God. New York, NY: Routledge.

 • Moreland, J. P. (2009). The Argument from Consciousness. The Blackwell Companion to Natural Theology. (Ed. W. L. Craig ve J. P. Moreland). West Sussex, UK: Wiley-Blackwell, 292-343

 • Moreland, J. P. (2011). Oppy On The Argument From Consciousness: A Rejoinder. European Journal for Philosophy of Religion, 3, 213-226.

 • Moreland, J. P. (2012). God and the Argument grom Consciousness: A Response to Lim. European Journal for Philosophy of Religion, 4 (1), 243-251.

 • Moreland, J. P. (2014). The Soul: How We Know It’s Real and Why It Matters. Chicago: Moody Publishers.

 • Nagel, T. (1986). The View from Nowhere. Oxford: Oxford University Press.

 • Nagel, T. (2008). Yarasa Olmak Nasıl Bir Şeydir? Aklın G’özü (Ed. D. C. Dennett ve D. R. Hofstadter). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 377-90

 • O’Connor, T. ve Kimble, K. (2011). The Argument from Consciousness Revisited. Oxford Studies in Philosophy of Religion. (Ed. J. L. Kvanvig). New York: Oxford University Press, 3, 110-142.

 • Oppy, G. (2011). Critical Notice of J. P. Moreland’s Consciousness and the Existence of God. European Journal for Philosophy of Religion, 3, 193-212.

 • Page, B. (2020). Arguing to Theism from Consciousness. Faith and Philosophy, 37 (3), 336-362.

 • Papineau, D. (1993). Philosophical Naturalism. Oxford, UK: Blackwell Publishers.

 • Smart, J. J. C. (1959). Sensations and Brain Processes. Philosophical Review, 68 (2), 141-156.

 • Strawson, G. (2002). The Consciousness Deniers. The New York Daily. Erişim: 11.12.2018. https://www.nybooks.com/daily/2018/03/13/the-consciousnessdeniers.

 • Swinburne, R. (1998). Providence and the Problem of Evil. New York: Oxford

 • Swinburne, R. (2004). The Existence of God (Rev.). Oxford, NY: Oxford Clarendon

 • Swinburne, R. (2006). On Mind-Body Dualism. Interview with Science and Religion News. Erişim: 03.03.2020. http://users.ox.ac.uk/~orie0087/pdf_files/General%20untechnical%20papers/ Mind-Body%20Dualism.pdf.

 • Swinburne, R. (2010). Is There a God? (Rev.). Oxford, NY: Oxford University

 • Swinburne, R. (2019). Are We Bodies or Souls. New York: Oxford University Press.

 • Torey, Z. L. (2019). Bilinçli Zihin. (Çev. A. Bucak). İstanbul: Pan Yayıncılık.

 • Varghese, R. A. (2008). The “New Atheism”: A Critical Appraisal of Dawkins, Dennett, Wolpert, Harris, and Stenger. There is a God: How the World’s Most Notorious Atheist Changed His Mind. (Ed. A. Flew). New York, NY: HarperOne, 161-185

 • Weisberg, J. (2012). The Hard Problem of Consciousness. Internet Encyclopedia of Philosophy. Erişim: 12.03.2020. https://www.iep.utm.edu/hard-con. Öz: Bilincin ne olduğu meselesi hala gizemini korumaktadır. Onun gizemi, bilinçli ve öznel deneyimlerimizin -onları deneyimlediğimiz haliyle- nasıl olup da maddi şeyler olabileceğini veya maddi şeyler tarafından üretilebileceğini anlamaktaki zorluktan kaynaklanır. Bu gizemden arınabilmek adına kimileri, bilincin deneyime konu olan bu fenomenal niteliklerinin gerçek olmadıklarını veya en azından bize göründüğü gibi olmadıklarını iddia ederken, diğer bazıları ise bunların var olması gerektiğinde ısrar eder. Fakat bu deneyimlerin gerçekten var olduğu kabul edildiğinde, baştaki soruya dönerek, bunların maddeden nasıl çıktığını ve maddeyle ilişkisinin ne olduğunu anlamakta zorlanırız. Bilincin ortaya çıkışını ve maddeyle ilişkisini anlamakta zorlanmamızın nedeni, maddi evrenin, tümüyle maddi süreçler sonucunda bilinç gibi bir fenomeni ortaya çıkardığını varsaymamızdır. Oysa bilinçli bir varlık olan Tanrı’nın yarattığı bir evrende, bilincin ortaya çıkması daha olasıdır. Bu çalışmada, bilinç kanıtının bazı versiyonlarını tanıtacağım ve bu kanıta ilişkin bazı endişeleri inceleyeceğim. Anahtar Kelimeler: Bilinç, bilinç kanıtı, Tanrı, teizm, naturalizm.

                                                                                                    
 • Article Statistics