Tolerance in the Field of Education: Modern Challenges and New Paradigms

Author :  

Year-Number: 2021-11:1
Language : null
Konu : Philosophy of Education
Number of pages: 241-254
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makale, eğitim felsefesinde hoşgörünün felsefi ve etik ilkelerinin uygulanmasını ele almaktadır. Çocukları hoşgörü fikrine dayanarak yetiştirmek, insancıl ve sorumlu bir kişiye dönüşmelerine yol açar. Eğitim felsefesi, insanlara hem kendi özgürlüklerine hem de başkalarının özgürlüğüne saygı duymalarını ve desteklemelerini öğretir, herkesin herkes için farklı olan ve bazen genel olarak kabul edilenlerden farklı olan kendi fikirlerini ve fikirlerini somutlaştırma hakkına sahip olduğunu anlamaya yardımcı olur. Bu tür süreçler, eğitim felsefesinin hoşgörüsünün insanın iç dünyasını etkilemesi, düşüncesini değiştirmesi ve bir kişiyi sadece kimliğini kaybetmekle kalmayıp aynı zamanda "ben-diğer"ile ilgili olarak insanlarla ilişkiler Kuran rasyonel ve ahlaki açıdan sorumlu bir kişiye dönüştürmesi nedeniyle ortaya çıkar. Bu, her insanın farklılıklarını daha iyi anlamasına yardımcı olur. Böylece, eğitim felsefesi sayesinde, bir kişi ahlaki ve sorumlu hale gelir, kendi eylemlerinin sonuçlarını anlar ve hayatta saygı ve akıl tarafından yönlendirilir.

Keywords

Abstract

The article is devoted to the study of the problems of tolerance in modern education, analyzes the tolerant behavior of man in the context of understanding his worldview on the empirical, rational and philosophical levels. The main focus of the study is on the problems of coexistence of freedom of will and tolerance and philosophical and ethical principles of tolerance in modern education. The modern globalized world poses new challenges to humanity, caused by the latest technologies that have not only united people but also made the world more complex and unstable. Such a union has sometimes caused individuality to erode, we communicate only with people who have similar views to ours and we distance ourselves from those who have a different opinion. In this aspect, modern education faces one of the main tasks - to teach the younger generation to build a safe society without barriers, to be able to protect people from harmful information and learn to work with it, the ability to adapt to harsh living conditions, changes and professional structure. The novelty of this study is that the implementation of tolerance in the educational process will help to reveal the inner world of man, will change his thinking, turning into a rational and morally responsible person who not only does not lose his identity but also builds relationships with people "I-Other”, which helps her to better understand the difference of each person.

Keywords


 • Audi, R. (Ed.). (1999). The Cambridge Dictionary of Philosophy. Cambridge: Cam- bridge University Press.

 • Balint, P. (2011). Education for Tolerance. Respecting Sameness, Not Differen- ce. Religious Tolerance, Education and the Curriculum. (Eds. E. B. Coleman & K. White). Rotterdam: Sense Publishers, 41-51.

 • Cam, P. (2011). Educating for Tolerance. Religious Tolerance, Education and the Curriculum. (Eds. E. B. Coleman & K. White). Rotterdam: Sense Publishers, 53-65.

 • Cohen, A. (2014). Toleration. Cambridge: Polity Press.

 • Deklaracija Principov Terpimosti (1995). Declaration of Principles of Tolerance. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/toleranc.shtml.

 • Drerup J. (2016). Liberalism without Perfection? Autonomy, Toleration and Edu- cation in Nussbaum's Capability Approach. Ethical Perspectives, 23 (1), 41-71.

 • Drerup J. (2018). Education for Democratic Tolerance, Respect and the Limits of Political Liberalism. Journal of Philosophy of Education, 52 (3), 515-532.

 • Ebels-Duggan, K. (2014). Education for Autonomy: An Old-Fashioned View. Social Philosophy and Policy, 31 (1), 257-275.

 • Faried, S. A. (2018). Measuring College Students' Perceptions to Tolerance Di- mensions: Socio-Anthropological Study at Cairo. International Journal of Psychological Studies, 10 (2), 59-70.

 • Filosofskyi Entsyklopedychnyi Slovnyk (2002). (Hol. Redkol. V.I. Shynkaruk ta in.). Kyiv: Abrys. (Ukrainian)

 • Gouws A. (1993). Political Tolerance and Civil Society: The Case of South Africa. Politikon, 20, 15-31.

 • Kaku, M. (2014). Learning Will No Longer Be Based on Memorization. https://lifedeeper.ru/post/2568-mitio-kaku-obuchenie-bolshe-ne-budetosnovyvatsja-na-zapominanii.

 • Kane, R. (1996). The Significance of Free Will. New York: Oxford University Press.

 • Kouchok K. (2008). What to Do What to Teach Tolerance to Children Should Not: Some Reflections on the Example of Egypt. (Trans. C. Oruç). Fırat University Journal of Divinity Faculty, 13 (2), 403-412. (Turkish)

 • Kurtz, P. (1994). Living without Religion: Eupraxophy. New York: Prometheus Books.

 • Macleod, C. (2010). Toleration, Children and Education. Educational Philosophy and Theory, 42 (1), 9-21.

 • McKenna, M. & Pereboom, D. (2016). Free Will: A Contemporary Introduction. New York & London: Routledge.

 • Munzur, F. (2005). Tolerance, Education and Politics. Tolerance and Education Meeting (May 5, 1995). And the Joint National Committee for UNESCO. Ankara: Ankara University Faculty of Education Publication, 85-89.

 • Nikolson, P. (2001). Tolerantnost kak Moralniy Ideal. (Trans. Y. R. Abdullina & M. B. Khomyakova). Filosofiya Tolerantnosti: Istoriya i Sovremennost. Ekaterinburg: Uralskiy Mezhregion, 11-25.

 • Raihani, R. (2011). A Whole-School Approach: A Proposal for Education for Tolerance in Indonesia. Theory and Research in Education, 9 (1), 23-39.

 • Sengupta, C. (2019). Teaching Children Tolerance and Diversity: Nurseries in the UAE Are Instilling the Values of Coexistence, Peace and Tolerance in Kids. https://gulfnews.com/uae/education/teaching-children-tolerance-anddiversity-1.1548920517190.

 • Şahin, Ç. (2011). Perceptions of Prospective Teachers about Tolerance Education. Educational Research and Reviews, 6 (1), 77-86. Van Doorn, M (2014). The Nature of Tolerance and the Social Circumstances in Which It Emerges. Current Sociology, 62 (6), 905-927.

 • Vogt, P. (1997) Tolerance and Education: Learning to Live with Diversity and Differen- ce. London and New Delhi, Sage Publiactions.

 • Zolotuhin, V. M. (2005). Tolerantnost kak Problema Filosofskoj Antropologii. Ekate- rinburg: Avtoreferat Kandidatskoj Dissertacii. (Russian) Öz: Makale, modern eğitimde hoşgörü sorunlarının incelenmesine ayrılmıştır, insanın dünya görüşünü ampirik, rasyonel ve felsefi düzeylerde anlama bağlamında hoşgörülü davranışını analiz etmektedir. Çalışmanın ana odak noktası, modern eğitimde hoşgörü ve hoşgörü özgürlüğünün bir arada yaşama sorunları ve hoşgörünün felsefi ve etik ilkeleridir. Modern küreselleşmiş dünya, sadece insanları birleştirmekle kalmayıp aynı zamanda dünyayı daha karmaşık ve istikrarsız hale getiren en son teknolojilerin neden olduğu insanlık için yeni zorluklar yaratıyor. Böyle bir birlik bazen bireyselliğin aşınmasına neden oldu, sadece bizimkine benzer görüşlere sahip insanlarla iletişim kuruyoruz ve kendimizi farklı bir görüşe sahip olanlardan uzaklaştırıyoruz. Bu açıdan, modern eğitim ana görevlerden biriyle karşı karşıyadır-genç nesile engelsiz güvenli bir toplum inşa etmeyi öğretmek, insanları zararlı bilgilerden koruyabilmek ve onunla çalışmayı öğrenmek, sert yaşam koşullarına, değişikliklere ve profesyonel yapıya uyum sağlama yeteneği. Bu çalışmanın yeniliği, eğitim sürecinde hoşgörünün uygulanmasının, insanın iç dünyasını ortaya çıkarmaya yardımcı olacağı, düşüncesini değiştireceği, sadece kimliğini kaybetmekle kalmayıp aynı zamanda insanlarla ilişkiler Kuran rasyonel ve ahlaki açıdan sorumlu bir kişiye dönüşeceğidir. "ben-diğer”, her insanın farkını daha iyi anlamasına yardımcı olur. Anahtar Kelimeler: Hümanizm, irade özgürlüğü, saygı, akıl, eğitim felsefesi, ahlaki sorumluluk, hoşgörü.

                                                                                                    
 • Article Statistics