Tolerance in the Field of Education: Modern Challenges and New Paradigms

Author:

Year-Number: 2021-11:1
Number of pages: 241-254
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makale, eğitim felsefesinde hoşgörünün felsefi ve etik ilkelerinin uygulanmasını ele almaktadır. Çocukları hoşgörü fikrine dayanarak yetiştirmek, insancıl ve sorumlu bir kişiye dönüşmelerine yol açar. Eğitim felsefesi, insanlara hem kendi özgürlüklerine hem de başkalarının özgürlüğüne saygı duymalarını ve desteklemelerini öğretir, herkesin herkes için farklı olan ve bazen genel olarak kabul edilenlerden farklı olan kendi fikirlerini ve fikirlerini somutlaştırma hakkına sahip olduğunu anlamaya yardımcı olur. Bu tür süreçler, eğitim felsefesinin hoşgörüsünün insanın iç dünyasını etkilemesi, düşüncesini değiştirmesi ve bir kişiyi sadece kimliğini kaybetmekle kalmayıp aynı zamanda "ben-diğer"ile ilgili olarak insanlarla ilişkiler Kuran rasyonel ve ahlaki açıdan sorumlu bir kişiye dönüştürmesi nedeniyle ortaya çıkar. Bu, her insanın farklılıklarını daha iyi anlamasına yardımcı olur. Böylece, eğitim felsefesi sayesinde, bir kişi ahlaki ve sorumlu hale gelir, kendi eylemlerinin sonuçlarını anlar ve hayatta saygı ve akıl tarafından yönlendirilir.

Keywords

Abstract

The article is devoted to the study of the problems of tolerance in modern education, analyzes the tolerant behavior of man in the context of understanding his worldview on the empirical, rational and philosophical levels. The main focus of the study is on the problems of coexistence of freedom of will and tolerance and philosophical and ethical principles of tolerance in modern education. The modern globalized world poses new challenges to humanity, caused by the latest technologies that have not only united people but also made the world more complex and unstable. Such a union has sometimes caused individuality to erode, we communicate only with people who have similar views to ours and we distance ourselves from those who have a different opinion. In this aspect, modern education faces one of the main tasks - to teach the younger generation to build a safe society without barriers, to be able to protect people from harmful information and learn to work with it, the ability to adapt to harsh living conditions, changes and professional structure. The novelty of this study is that the implementation of tolerance in the educational process will help to reveal the inner world of man, will change his thinking, turning into a rational and morally responsible person who not only does not lose his identity but also builds relationships with people "I-Other”, which helps her to better understand the difference of each person.

Keywords