The Phenomenological Perception of Law Enforcement Praxis

Author:

Year-Number: 2021-11:1
Number of pages: 187-197
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu yazının amacı, kolluk uygulamasının fenomenolojisini Husserl’in transandantal fenomenolojisi, Heidegger’in yorumsamacı fenomenolojisi, ve Merleau-Ponty’nin algı ideası üzerinden değerlendirmektir. “Kolluk uygulamasının gerçekliği nedir?” çalışmanın temel araştırma sorusudur. Fenomenoloji, zihin ve dünya arasındaki ilişkiyi göstererek deneyimin genel olarak anlaşılmasını sağlamaktadır. Kolluk uygulaması Husserl’ın fenomenolojisinde özneyle nesnenin ilişkisi olan transandantal bir eylem olarak yansımaktadır. Heidegger’in fenomenolojisi çoğunlukla “Dasein” kavramında görülmektedir ve bu da kolluğun zaman ve tarih bağlantısından etkilenmektedir. Merleau-Ponty’nin algı ideası, kolluk dünyasının kendisinin varolma düşüncesinin öncesinde varlığını devredilmez bir varlık olarak algılamaktadır. Husserl’dan farklı olarak Heidegger ve Merleau-Ponty varlığı kolluk organizasyonunun ve personelinin ayrılmaz parçası olarak görmektedirler.

Keywords

Abstract

This paper aims to develop the phenomenology of law enforcement praxis through a phenomenological interpretation of Husserl’s transcendental phenomenology; Heidegger’s hermeneutical phenomenology; and Merleau-Ponty’s idea of perception. The main research question of this research is “What is the reality of law enforcement praxis?” Phenomenology provides a general comprehension of the experience by demonstrating the relationship between the mind and the world. The praxis of law enforcement is reflected in Husserl’s phenomenology as a transcendental act by subject in relation to the object. Heidegger’s phenomenology mostly being in the concept of “Dasein”, which is influenced by a link with time and history of law enforcement. Merleau-Ponty’s idea of perception sees being existing prior to the thought of law enforcement as an ‘inalienable presence. Unlike Husserl; Heidegger and Merleau-Ponty perceive being as the inseparable part of the law enforcement organization itself and individual.

Keywords