Ekonomide Modeller ve Açıklamalar

Author:

Year-Number: 2020-10:4
Number of pages: 1571-1596
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale ekonomideki açıklamaların doğasını ve statüsünü ele almaktadır. Ekonomistler açıklama verirken ve öndeyide bulunurken temel olarak ekonomik modelleri kullanırlar. Modeller Phillips makinesi gibi fiziksel temsiller şeklinde olabileceği gibi, çoğunlukla grafikler, diagramlar, matematiksel denklemler olarak ele alınırlar. Ekonomistlerin sıklıkla kullandığı modeller ise matematiksel olanlardır. Höristik, bilişsel, pragmatik rollerinin yanında açıklama verme işinde de modeller birçok farklı bilim pratiğinde yer tutmaya başlamıştır. Bu bağlamda bu makalade ekonomik açıklamalar, ekonomik modeller ve ekonomik modellerin doğasına ilişkin literatürde yer alan görüşleri inceleyerek ekonomistlerin pratiğine odaklanıldığında ekonomik modellerin de fiili nedensel açıklamalar verebildikleri ve ekonomideki açıklamaların diğer disiplinlerdeki açıklamalardan tür değil derece olarak farklılaştıklarını göstermeyi amaçlıyorum.

Keywords

Abstract

This article examines the nature and status of explanations provided by economics. In predicting and providing explanations, economists basically make use of models. Although models can be thought of as physical representations such as the Phillips Machine, more often than not they are taken to be graphics, diagrams, and mathematical equations. Frequently economists use mathematical models. Apart from their heuristic, cognitive, and pragmatical roles, models loom large in providing explanations in many of the scientific practices. Accordingly, in this article, by taking into consideration the views currently on offer regarding the economic models, my purpose is to show that when focusing the economist’s practice, it could be seen that economic models at least sometimes can provide us with actual explanations and these explanations differ from those found in other disciplines, not in kind but degree.

Keywords