Adorno’da bir Tavır Olarak Diyalektik

Author:

Year-Number: 2020-10:2
Number of pages: 581-605
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede Adorno’nun negatif diyalektiğini Kant ve Hegel ile ilişkisinde kavramaya çalıştık. Bu amaçla, Adorno’daki özne-nesne ilişkisi ve deneyim kavramı Kant ve Hegel ile karşılaştırılarak anlatılmaya çalışıldı. Bunun dışında Hegel’in Fenomenolojisi’nin tarihsel bağlamı ile Adorno’nun kendi negatif diyalektik düşüncesi tarihsel bağlamı içinde ele alınmaya çalışıldı. Bu noktada, Adorno’nun sistem ve yöntem eleştirisi üzerinde durularak diyalektiğin artık sadece muhalif bir tavır olabileceği ortaya konulmaya çalışıldı. Ayrıca, Adorno felsefesinin Hegel’den çok Kant’a yakın olduğu da ortaya konmaya çalışıldı.

Keywords

Abstract

In this paper, we tried to understand Adorno’s negative dialectic in relation to Kant and Hegel. To do so, we have compared subject-object relation and the conception of experience in Adorno with Kant’s and Hegel’s idea of subject and experience. Apart from that, we have also strove to illuminate the historical context of Adorno’s negative dialectic in relation to Hegel’s phenomenology. As a result, Adorno’s dialectic, in a historical context, is not a system and method but an opponent attitude against the totalitarian ideology of modernism. Finally, it is possible to see Adornien philosophy very close to Kant much more than Hegel.

Keywords