Permanent Metaphysical Structures

Author:

Year-Number: 2020-10:2
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : General Philosohical Questions
Number of pages: 623-637
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Herhangi bir maddenin özünü belirlemek, tanımının oluşturulmasını gerektirir. Bir tanım oluşturmak için genel bir kavram bulmak gerekir ve tanım kavramının kapsamını içerir. Bununla birlikte, türlerinin en genelleri gibi kavramlar vardır ve bu nedenle onlar için genel kavram bulunamaz. Bu kavramlar en genel üç felsefi kategoridir: Tanrı, insan ve dünya. Bu üç kategoriyi kalıcı metafizik yapılar olarak adlandırıyoruz. Sonuç olarak, insan her zaman zihnindeki ilgisinin nesnelerini ana hatlarıyla çizmeye çalışır. Tanım mümkün değilse, bunların yerine açıklamalar veya yarı tanımlamalar gelir.

Keywords

Abstract

Determining the essence of any substance requires the construction of its definition. It is necessary to find a generic concept to construct a definition, and it includes the scope of the definition concept. However, there are such concepts to be the most general of their kind, and therefore generic concepts cannot be found for them. These concepts are meant to be three most general philosophical categories: God, man, and the world. We call these three categories as permanent metaphysical structures. Consequently, human always seeks to outline the objects of his interest in his mind. If a definition is not possible, then they are replaced by explications or quasi-definitions.

Keywords