Farabi'nin Felsefesinden İktisat Felsefesine: İdeal İktisat

Author:

Year-Number: 2020-10:2
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : İktisat Felsefesi
Number of pages: 723-745
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı; ideal bir iktisadi düzen için gerekli felsefi altyapının hangi unsurlarla inşa edilebileceğini Fârâbî’nin felsefesi aracılığıyla tespit etmek, günümüz ekonomik koşullarında filozofun felsefi yaklaşımından elde edilebilecek faydaları değerlendirmek ve tartışmaktır. Araştırmada, felsefesini doğru bir şekilde anlamlandırmak ve özümsemek gayesiyle, öncelikle yaşadığı dönemin filozof üzerindeki etkilerine, akabinde bu etkilerin felsefi dünyasındaki muhtemel yansımalarına değinilmiştir. Filozofun taranan eserlerinde iktisat felsefesiyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan hususlar; ayıklanmış, tasnif edilmiş, kümülatif olarak değerlendirilmiş ve uygun görülen başlıklar altında okuyucuya aktarılmıştır. Fârâbî’nin felsefesinden günümüze yönelik ideal bir iktisadi sistem için gerekli felsefi unsurların “tevhid akidesi ve kolektif bilinç”, “ideal insan” ve “ideal toplum” olarak kavramsallaştırılabileceği tespit edilmiştir. Bu kavramların tanım ve kapsamı verilerek iktisat felsefesinde ne anlama gelebileceği değerlendirilmiştir. Düşünürün bilhassa insana dair önemli tespitleri aracılığıyla iktisat alanındaki çalışmaların multidisipliner bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. İdeal devleti tasavvur etmekte olan filozofun ifade ettiği hususların ideal bir toplum veya ideal bir iktisadi sistem için gerekli felsefi unsurlardan farklı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study aims to determine elements of the philosophical framework that are necessary for an ideal economic system according to the philosophy of Al-Farabi, as well as to evaluate and discuss possible benefits from Al-Farabi’s philosophical approach according to today’s economic conditions by defining such elements in general terms. To correctly interpret and assimilate Al-Farabi’s philosophical thinking, this study examines contemporaneous effects on the philosopher, subsequently assessing possible reflections of these effects within Al-Farabi’s philosophical world. Accordingly, those issues that are directly or indirectly related to the economic philosophy propounded by Al-Farabi’s works were sorted out, classified, evaluated cumulatively, and are presented to readers under appropriate headings. By considering the philosophy of Al-Farabi, the necessary elements for an ideal economic system in today’s world can be conceptualized as “monotheism, “collective consciousness”, “ideal person”, and “ideal society”. The possible meanings of these concepts within economic philosophy are evaluated by presenting their respective definitions and scopes. Accordingly, studies in the field of economics should be carried out using multidisciplinary approaches and by utilizing important findings of the thinker, especially regarding human beings. The issues emphasized by the philosopher, who envisioned “the ideal state”, do not differ from those philosophical elements that are necessary for an ideal society or ideal economic system.

Keywords