Anthropological Relevance of Legal Cognition

Author:

Year-Number: 2020-10:2
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Philosophy of Mind
Number of pages: 373-388
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makalenin amacı, yasal bilişi, değer-varoluşsal seviyesinin felsefi kanıtı ve normatif-teknik seviyenin eleştirisi, yani tanımlayıcı ve perspektif (değer) yönlerini seçme problemini anlamak yoluyla analiz etmektir. Belirtilen amaç, aşağıdaki görevleri tutarlı bir şekilde çözmektir: a) yasal bilişin antropolojik uygunluğunu araştırmak; b) bir avukatın bilişsel mesleki faaliyetinde değer yönelimlerinin ve tutumlarının atfedilmesini kanıtlamak; c) karar vermenin inisiyatif-bilişsel modelini karakterize etmek.

Keywords

Abstract

The objective of the article is to analyze legal cognition through the philosophical substantiation of its value-existential level and critique of the normative-technical level, namely, to understand the problem of choosing descriptive and perspective (value) directions. The purpose stated is to consistently solve the following tasks: a) to investigate the anthropological relevance of legal cognition; b) to substantiate the attribution of value orientations and attitudes in the cognitive professional activity of a lawyer; c) to characterize the initiative-cognitive model of decision-making.

Keywords