Philosophy of a Surname: Ukrainian Context

Author :  

Year-Number: 2019-9:4
Language : null
Konu : Ethnic Cultural Studies
Number of pages: 899-912
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Makale, Ukrayna antroponomisinin bilim alanındaki soyadı fenomeni konusuna ayrılmıştır. Soyadı oluşturma işleminin semantik ve felsefi bağlamları vurgulanır; Bunu Ukrayna soyadlarında Müslüman izleri takip ediyor. Soyadı sembolik bir ta-raftan ele alınır, dahası, kökenleri ve dönüşüm yolları incelenir. Miras soyadlarının değeri, onların düşünceleri ışığında, ulusal kültür ve dünya görüşünün ayrılmaz bir parçası olarak belirtilmektedir. Çalışma, aile adlarının (babanın adları ya da soyadlarının) genel sistematikleştirilmesini sağlamayı, ailenin yapısındaki manevi özellikleri, bölgesel soyadlarını belirlemeyi ve vurgulamayı amaçlamaktadır. Makale, Ukrayna kültüründe adlandırma geleneğinin kapsamlı bir çalışmasının ikinci kısmıdır.

Keywords

Abstract

The article is devoted to an issue of surnames’ phenomenon in the scientific field of Ukrainian anthroponomics. The semantic and philosophical contexts of the surnames’ creation are highlighted; a Muslim trace in Ukrainian surnames is followed. The surnames are considered from a symbolic aspect, moreover, their origins and the ways of transformation are examined. The heritage surnames’ value is treated in the light of their consideration as an integral part of the national culture and worldview. The article aims to provide the general systematization of patronyms (the father’s names or surnames), determine and highlight the spiritual peculiarities in the structure of the family, especially the local surnames.

Keywords


 • Buchko, G. (1992). The Surnames of Boykovschina and Pagan beliefs of the Western Slavs: Onomastics of Ukraine of the first century of our era, 183 – 186.

 • Chuchka, P. (2011). The Slavic Proper Nouns: Historical and Etymological Dictionary. Uzgorod: Lira.

 • Chudash, M. (1977). From the History of Ukrainian Anthroponomics. Kyiv: Scientific Thought.

 • Franko, I. (1982). The Reasons of Ukrainian Onomastics. 36 vols. Kyiv: Scientific

 • Garasim, Y. (2009). The Description of Ukrainian Folklore History. Kyiv: Knowledge.

 • Gerasimchuk, V. & Nechiporenko, A. (2002). Anthroponims: History and Modern Times. Kamianetz-Podolski: Knowledge.

 • Khrypko, S. (2018). The Valued Focus of a Widow and an Orphan Statuses and Scale of Protection in the Old and New Testament tradition. Skhid, 3 (155), 51-56.

 • Khrypko, S. & Iatsenko, G. (2019). Philosophy of a Name: Ukrainian Context. Bey- tulhikme An International Journal of Philosophy, 9 (2), 437-451.

 • Lozko, G. (2011). Native Names. Slavic Names’ Collection. Ternopol: Mandrivets.

 • Masenko, L. (1990). The Ukrainian Names and Surnames. Kyiv: The Knowledge.

 • Ostasch, P. (1989). The Types of Names according to the Origins. The Registers of all Zaporizia Troops and Language-Territorial context in 1649. Kyiv: Scientific

 • Redko, Y. (1966). Contemporary Ukrainian Nicknames. Kyiv: Scientific Thought.

 • Savitska, S. & Savitski, O. (2012). The Names Collection: Slavic Names. Ternopol: Mandrivets.

 • Skripnik, L. & Dziatkivska, N. (1996). The Proper Names. Kyiv: Scientific Thought.

 • Suchomlin, I. (1970). Ukrainian Surnames as Proper Names. Speech and Onomastics of Naddniprianschina, 12, 30-58.

 • Voropaj, O. (1993). The Traditions of our Nation: Ethnographical Description. Kyiv: Oberig.

 • Yavornytskyi, D. (1990). The History of the Cossacks from Zaporizia. Lviv: The World.

 • Ukrainian Context. Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 9 (2), (2019), 437-451.

                                                                                                    
 • Article Statistics