Imperatives of Spirituality: Essence and Key Meanings

Author:

Year-Number: 2020-10:1
Number of pages: 69-78
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzün dinamik, küreselleşmiş dünyasında, sadece sosyal, ekonomik ve kültürel standartların değil, aynı zamanda bir kişinin kendisi, ahlaki ve manevi zorunlulukları, hayatının anlamı ve amacı, dünya görüşü ve beklentileri ile ilgili sorulara ilgi duyduğu daha fazla varoluş. Bu bağlamda, insanlık ısrarla, gelişimin yeni manevi temellerine dayanan kişiliği, değer-anlam varoluş alanının temel faktörlerinden biri haline gelecek olan varoluşsalları korumanın yollarını aramaktadır. Bu çalışmanın amacı, bir insanın dünyadaki yerini anlamasının değişmesi nedeniyle maneviyatın temel özelliklerini, zorunlu ilkelerini ve bu aksiyolojik dönüm noktalarını ortaya koymaktır. Dahası, maneviyatın gereklilikleri, insanlığın bir niteliği olarak ahlakla yakından ilişkilidir ve bir kişinin özünün tarihsel ve pratik terimlerle gerçekleştiğini gösterir. Çağdaş toplumda, bir kişinin hem derin arketipleri hem de değer öncelikleri ile ilişkili kişisel anlamlarla temsil edilirler.

Keywords

Abstract

In today's dynamic, globalized world, when not only social, economic and cultural standards are being transformed, but also a person himself, his moral and spiritual imperatives, interest in questions about the meaning and purpose of his life, his world outlook and prospects for further existence. In this context, humanity is insistently seeking ways to preserve personality, which would be based on the new spiritual foundations of development, on those existential that would become one of the core factors of his value-meaning sphere of being. The purpose of this study is to reveal the essential characteristics of spirituality, its imperative principles, and those axiological landmarks, due to which a person’s understanding of his place in the world changes. Moreover, the imperatives of spirituality are closely related to morality as an attribute of humanity, indicating the realization of the essence of a person in historical and practical terms. In contemporary society, they are represented by personal meanings that are associated with both deep archetypes and the value priorities of a person.

Keywords