From Moral Intuitions to Free Will Intuitions: A Dual Interacting-Process Model

Author:

Year-Number: 2019-9:4
Number of pages: 881-897
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede, deneysel felsefe hakkındaki yazını ve deneysel felsefenin, özellikle çağdaş analitik felsefe için nasıl ve neden önemli olduğunu özetledikten sonra özgür irade sezgisi konulu ilk iki deneysel araştırma makalelerine odaklanıyoruz. Ayrıca neden hem felsefecilerin hem de felsefeci olmayanların özgür irade ve ahlaki sorumluluk konusundaki uyumsuzcu ve uyumcu sezgilerinin olduğunu açıklamaya çalışan kuramları sunuyoruz. Daha sonra ise ahlaki sezgiler hakkındaki bir başka deneysel araştırmaya geçiyoruz ve ahlaki sezgileri açıklamak için önerilen modeli esas alan bir ikili süreç modeli geliştiriyoruz. Ancak bizim geliştirdiğimiz ikili karşılıklı etkileşimli süreç modeli ahlaki sezgileri değil özgür irade sezgilerini açıklamayı amaçlamaktadır. Son olarak da önerilen diğer mekanizmaları eleştirel bir şekilde değerlendirirken kendi modelimizi kısaca savunuyoruz.

Keywords

Abstract

In this essay, after first briefly reviewing the literature on experimental philosophy and how and why it is important especially for contemporary analytic philosophy, we focus on two earliest experimental research papers on free will intuitions. We also present psychological mechanisms that try to explain why both philosophers and ordinary people have incompatibilist and compatibilist intuitions and free will and moral responsibility. We then move on to another experimental research on moral intuitions and develop a dual process model based on the model to explain moral intuitions. However, our dual interacting-process model is not intended for moral intuitions but free will intuitions. Finally, we critically examine other mechanism and briefly defend our model.

Keywords